Yrd. Doç. Dr. Tatlılıoğlu’nun Yeni Kitabı Çıktı

Üniversitemiz Fen-Edebiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Kasım Tatlılıoğlu’nun yeni kitabı ve bir de bölüm yazarlığı yaptığı bir kitabı raflardaki yerini aldı.

Üniversitemiz Fen Edebiyat Fakültesi Psikoloji Bölümü Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Kasım Tatlılıoğlu’nun “Bireyi Tanıma Teknikleri” kitabının 7. bölümünü oluşturan “Tutum Ölçekleri” ile  “Öz-Anlayış Karar Vermede Öz-Saygı ve Kişilik” isimli kitapları yayımlandı.

Yrd. Doç. Dr. Tatlılıoğlu’nun 2015 yılında yayımlanan çalışması olan “Öz-Anlayış Karar Vermede Öz-Saygı ve Kişilik” isimli eser Türkiye Alim Yayınları tarafından yayımlandı. Kitapta farklı öz-anlayış düzeylerine sahip üniversite öğrencilerinin karar vermede öz-saygı, karar verme stilleri ve kişilik özellikleri alt boyutları (dışadönüklük, deneyime açıklık, yumuşak başlılık ve sorumluluk)  puan ortalamalarının,  öz-anlayış düzeyi, cinsiyet, sınıf, üniversiteye giriş puan türü, yaşamının çoğunun geçirildiği yer, ailenin gelir düzeyi, aile yapısı ve anne-baba tutumu değişkenlerine göre anlamlı düzeyde farklılaşıp farklılaşmadığı ilişkisel olarak incelenmiştir.

Yrd. Doç. Dr. Tatlılıoğlu, 2015 yılında Doç. Dr. Cengiz Şahin’in editörlüğünde Pegem Yayınları tarafından yayımlanan “Bireyi Tanıma Teknikleri” isimli kitapta ise, 7. bölüm olan “Tutum Ölçekleri” kısmını hazırladı. Bu kitap bireyin farklı yönlerini (ilgi, yetenek, zeka, kişilik, tutum, başarı vb.)  tanımak için çeşitli ölçme, araç, yöntem ve tekniklerden yararlanıyor.

 Kasim Hoca Kitap 1

 Kasim Hoca Kitap 2

 Kasim Hoca Kitap 3