Yönetim Kurulu

Prof.Dr. Gıyasettin BAYDAŞ Rektör Başkan
Prof.Dr. Mehmet ÇİFTCİ Rektör Yardımcısı Üye
Prof.Dr. Ekrem ATALAN Rektör Yardımcısı Üye
Prof.Dr. Abdurahman GÜL Veteriner Fakültesi Dekanı Üye
Prof.Dr. Lütfi BEHÇET Fen Edebiyat Fakültesi Dekanı Üye
Prof.Dr. İbrahim TÜRKOĞLU Mühendislik ve Mimarlık Fak. Dekanı Üye
Prof.Dr. Muammer ERDOĞAN İktisadi İdari Bilimler Fak. Dekanı Üye
Prof.Dr. Turgay ŞENGÜL Ziraat Fakültesi Dekanı Üye
Prof.Dr. Abdulaziz BEKİ İlahiyat Fakültesi Dekanı Üye
Prof.Dr. Burhanettin BAYDAŞ Sağlık Yüksekokulu Müdürü Üye
Saim AYDIN Genel Sekreter Raportör