Prof.Dr. Ekrem ATALAN

IMG_1907

Prof.Dr. Ekrem ATALAN

1961 yılında Malatya’nın Battalgazi İlçesinde doğdu. İlköğretimini burada tamamladıktan sonra orta öğretimini Malatya Atatürk ortaokulu ve Malatya İmam Hatip Lisesinde tamamladı. Lisans eğitimini Atatürk Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Biyoloji Bölümünde 1985 yılında, Yüksek Lisans eğitimini 1990 yılında Mikrobiyoloji alanında Yüzüncü Yıl Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsünde, Doktora’sını Newcastle Upon Tyne Üniversitesi (İngiltere) Tıp Fakültesi, Mikrobiyoloji alanında 1993 yılında tamamladı.

1996 yılında İngiltere Newcastle Upon Tyne Üniversitesi tıp Fakültesi Mikrobiyoloji bölümünde Misafir Bilim Adamı olarak çalışmalar yaptı., Hindistan’ın New Delhi’de kurulu olan Uluslararası genetik Mühendisliği ve Biyoteknoloji merkezi’nde 1997 yılında (ICGEB, International Centre for Genetic Engineering and Biotechnology) Rekombinant DNA Teknolojisi alanında Postdoktora çalışmaları yaptıktan sonra 1998 yılında aynı merkezin İtalya’nın Trieste şehrinde kurulu enstitüsünde Moleküler Mikrobiyoloji alanında çalışmalarına devam etti. Yine 2000 yılında yine İngiltere Newcastle Upon Tyne Üniversitesi Çevre Mühendisliği bölümünde Misafir Bilim Adamı olarak çalışmalar yaptı. 2007 yılında Almanya’nın Göttingen Üniversitesi, Biyotıp bölümünde Tübitak tarafından desteklenen proje dahilinde çalışmalar yaptı.

Çok sayıda ulusal ve Uluslararası (İspanya, Fransa, Amerika Birleşik Devletleri, İskoçya, Makedonya) düzenlenen bilimsel toplantılara katıldı. 70’ten fazla yayını olup ve yayınları 200’e yakın uluslararası dergilerde atıf almıştır. 10 Projede Yürütücü veya yardımcı araştırmacı olarak görev yapmıştır. 8 Yüksek lisans veya doktora tez danışmanlığı yapmıştır.

1988 yılında Araştırma Görevlisi olarak Yüzüncü Yıl üniversitesinde başladıktan sonra aynı üniversitede sırasıyla 1993 yılında Yardımcı Doçent, 1998 yılında Doçent ve 2004 yılında Profesör oldu. 2010 Nisan ayından beri İnönü üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümüne atandı. 1993-2003 yılları arasında Yüzüncü Yıl Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü Genel Biyoloji ABD başkanlığı, 2008 tarihinden itibaren Muş Alparslan Üniversitesi Rektör Yardımcısı olarak göreve başladıktan sonra aynı Üniversitenin Eğitim Fakültesi Dekanlığını 1 Temmuz 2014 tarihine kadar yürütmüştür. 1 Temmuz 2014 tarihinden itibaren İnönü üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi, Biyoloji Bölümü, Moleküler Biyoloji ABD’da görevine başladı. Akabinde Bingöl Üniversitesine 2547 sayılı YÖK kanunun 40/b maddesine 20 Kasım 2014 tarihinde göre görevlendirildi ve Rektör Yardımcısı olarak görev yapmaktadır. Evli olup beş çocuk sahibidir. İngilizce bilmektedir.