Doç. Dr. Abdulkadir SÜRÜCÜ


Genel Sekreter 2                                            Doç.Dr. Abdulkadir SÜRÜCÜ (asurucu@bingol.edu.tr)