Kurullar ve Komisyonlar

AKADEMİK DEĞERLENDİRME VE KALİTE GELİŞTİRME KURULU (BÜADEK) ÜYELERİ  

1-Prof.Dr. Mehmet ÇİFTCİ

Rektör Yardımcısı

2-Prof.Dr. Abdurrahman GÜL

Veteriner Fakültesi Dekanı

3-Doç.Dr. Ali Rıza DEMİRKIRAN

Ziraat Fakültesi Öğretim Üyesi

4-Doç.Dr. Nezir YILDIRIM

Fen Edebiyat Fakültesi Öğretim Üyesi

5-Doç.Dr. Abdulkadir SÜRÜCÜ

Araştırma ve Uygulama Merkezi Koordinatörü

6-Doç.Dr. Kağan KÖKTEN

Ziraat Fakültesi Öğretim Üyesi

7-Doç.Dr. Hayati YÜKSEL

Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokul Müdürü

8-Doç.Dr. İbrahim Yasin ERDOĞAN

Fen Bilimleri Enstitüsü Müdürü

9-Yrd.Doç.Dr. Harun ŞAHİN

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Öğretim Üyesi

10-Yrd.Doç.Dr. Pınar KARATEPE

Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Öğretim Üyesi

11-Yrd.Doç.Dr.Cihat YAŞAROĞLU

Fen Edebiyat Fakültesi Öğretim Üyesi

12-Yrd.Doç.Dr. Halil ŞİMŞEK

Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokul Müdürü

13-Öğr.Gör. Mehmet Ali KUTLU

Bingöl Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Öğretim Elemanı

14-Öğr.Gör. Besime BİLMEZ

Genç Meslek Yüksekokulu Öğretim Elemanı

15-Arş.Gör. Bedrettin BASUĞUY

İlahiyat Fakültesi Öğretim Elemanı

16-Okt. Abdullah BEDEVA

Yabancı Diller Yüksekokulu Öğretim Elemanı

17-Öğrenci İşleri Daire Başkanı

 

18-Öğrenci Konseyi Başkanı

 

 

BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ YAYIN KURULU ÜYELERİ  

1-Prof. Dr. Mehmet ÇİFTCİ

Rektör Yardımcısı

2-Doç.Dr. Sait PATIR

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Öğretim Üyesi

3-Yrd.Doç.Dr. Abdullah AYDIN

Fen Edebiyat Fakültesi Öğretim Üyesi

4-Yrd.Doç.Dr. Fikret OSMAN

Fen Edebiyat Fakültesi Öğretim Üyesi

5-Yrd.Doç.Dr. Ahmet KAYINTU

Fen Edebiyat Fakültesi Öğretim Üyesi

6-Yrd.Doç.Dr. Bülent KAYA

Fen Edebiyat Fakültesi Öğretim Üyesi

7-Yrd.Doç.Dr. Levent EFİL

Ziraat Fakültesi Öğretim Üyesi

  

BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA VE YAYIN ETİĞİ KURULU ÜYELERİ  

1-Prof.Dr. Mehmet ÇİFTCİ

Başkan

2-Prof.Dr. Burhanettin BAYDAŞ

Üye

3-Prof.Dr. Abdurrahman GÜL

Üye

4-Prof.Dr. Lütfi BEHÇET

Üye

5-Prof.Dr. Turgay ŞENGÜL

Üye

6-Prof.Dr. Hüseyin NURSOY

Üye

7-Prof.Dr. Ahmet GÜRBÜZ

Üye

8-Prof.Dr. Hİkmet TAN Üye
9-Prof.Dr. Hasan ÇİFTCİ Üye

  

BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLANLAMA YÜRÜTME KURULU ÜYELERİ  

1-Prof.Dr. Gıyasettin BAYDAŞ

Rektör

2-Prof.Dr. Mehmet ÇİFTCİ

Rektör Yardımcısı

3-Prof.Dr. Abdulaziz BEKİ

Rektör Yardımcısı

4-Prof.Dr. Burhanettin BAYDAŞ

Sağlık Yüksekokulu Müdürü

5-Prof.Dr. Turgay ŞENGÜL

Ziraat Fakültesi Dekanı

6-Prof.Dr. Lütfi BEHÇET

Fen Edebiyat Fakültesi Dekanı

7-Prof.Dr. Muammer ERDOĞAN

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekan V.

8-Prof.Dr. Abdurrahman GÜL

Veteriner Fakültesi Dekanı

9-Prof.Dr. Erkan BOYDAK

Bingöl Teknik Bilimler Meslek Yüksekokul Müdürü

10-Doç.Dr. Alaaddin YÜKSEL

Genç Meslek Yüksekokulu Müdürü

11-Doç.Dr. Sait PATIR

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Öğretim Üyesi

12-Doç.Dr. İbrahim Yasin ERDOĞAN

Fen Bilimleri Enstitüsü Müdürü

13-Doç.Dr. Abdulkadir SÜRÜCÜ

Araştırma ve Uygulama Merkezi Koordinatörü

14-Yrd.Doç.Dr. Halil ŞİMŞEK

Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Müdürü

15-Yrd.Doç.Dr. Sibel DUMAN

Bingöl Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Müdürü

16-Strateji Geliştirme Dairesi Başkanı

 

17-Öğrenci Konseyi Başkanı

 

 

BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ BOLOGNA EŞGÜDÜM KOMİSYONU (BÜBEK) ÜYELERİ  

1-Prof.Dr. Mehmet ÇİFTCİ

Rektör Yardımcısı

2-Prof.Dr. Burhanettin BAYDAŞ

Erasmus Koordinatörü

3-Doç.Dr. Nezir YILDIRIM

Fen Edebiyat Fakültesi Öğretim Üyesi

4-Yrd.Doç.Dr.Hakan İNCİ

Ziraat Fakültesi Öğretim Üyesi

5-Yrd.Doç.Dr. Ahmet KAYINTU

Fen Edebiyat Fakültesi Öğretim Üyesi

6-Yrd.Doç.Dr. Cihat YAŞAROĞLU

Fen Edebiyat Fakültesi Öğretim Üyesi

7-Öğrenci İşleri Daire Başkanı

 

8-Öğrenci Konseyi Başkanı

 

 

BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ ÖDÜL KOMİSYONU ÜYELERİ  

1-Prof.Dr. Mehmet ÇİFTCİ

Rektör Yardımcısı

2-Prof.Dr. Muammer ERDOĞAN

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekan V.

3-Prof.Dr. Tekin ŞAHİN

Sağlık Bilimleri Enstitüsü Müdürü

4-Doç.Dr. Ramazan MERAL

Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Öğretim Üyesi

5-Doç.Dr. Nezir YILDIRIM

Fen Edebiyat Fakültesi Öğretim Üyesi

6-Doç.Dr. Ali Rıza DEMİRKIRAN

Ziraat Fakültesi Öğretim Üyesi

7-Yrd.Doç.Dr. Abdulnasır SÜT

İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi