İdari Birimler Yönetim

Genel Sekreter  Saim AYDIN
Genel Sekreter Yardımcısı Aydın HOCAOĞLU
Bilgi İşlem Daire Daire Başkanı Muhammet ÖZCAN
Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanı V. Mustafa ÇAKAN
Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkan  Feride KILIÇ
İdari ve Mali İşler Daire Başkanı V. Ahmet GÜNDOĞDU
Personel Daire Başkanı H.Ali KORKANKORKMAZ
Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanı Ali Rıza KURTARAN
Strateji Geliştirme Daire Başkanı Nevzat UÇAR
Öğrenci İşleri Daire Başkanı Muhittin TETİK