Yönetmelik ve Yönergeler

Pdf Icon Açık Erişim Politikası

Pdf Icon Akademik Personel Bilimsel Etkinlik Teşvik Ödülleri Uygulama Esasları 

Pdf Icon Arapça Hazırlık Sınıfı Eğitim-Öğretim ve  Sınav  Uygulama Yönergesi

Pdf Icon Avrupa Birliği Hayat Boyu Öğrenme Programları Erasmus Çalışma Kurulu Yönergesi

Pdf Icon Bilimsel Araştırma Projeleri Yönergesi

Pdf Icon Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiği Yönergesi

Pdf Icon Bünyesinde Çalışan İşçilere Ait İşyeri Çalışma Esasları

Pdf Icon Çift Anadal ve Yandal Programı Yönergesi

Pdf Icon Çocuk Araştırma Ve Rehberlik Uygulama Ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

Pdf Icon Diploma,Diploma Eki ile Diğer Belgelerin Düzenlenmesine İlişkin Yönerge

Pdf Icon Doçentlik Sınav Jüri Üyeleri ile Yardımcı Doçent,Doçent ve Profesör Atama Jürilerinde Görev Alan Öğretim Üyelerine Ödenecek Ücretlere İlişkin Usul ve Esaslar

Pdf Icon Döner  Sermaye İşletmesi Birimlerinde Döner Sermaye Gelirlerinden Yapılacak Ek Ödemenin Dağıtılmasında Uygulanacak Usul ve Esasları Yönergesi

Pdf Icon Döner Sermaye İşletmesi  Yönetmeliği

Pdf Icon İç Denetim Yönergesi

Pdf Icon İktisadi İşletme Yönergesi

Pdf Icon İnşaat Mühendisliği Staj Yönergesi

Pdf Icon İş Makinalarının Tescil İşlemlerine Ait Yönerge 

Pdf Icon Kısmi Zamanlı Öğrenci Çalıştırma Programı Uygulanmasına İlişkin Esaslar

Pdf Icon Konut Dağıtım ve Yönetim Yönergesi

Pdf Icon Koruma ve Güvenlik Amirliği Görev ve Çalışma Yönergesi

Pdf Icon Kriz Merkezi Yönetimi Yönergesi

Pdf Icon Kurumlar Arası Yatay Geçiş Yönergesi

Pdf Icon Kütüphane Hizmetleri Yönetmeliği

Pdf Icon Lisansüstü Egitim ve Ögretim Yönetmeligi

Pdf Icon Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Uygulama Esasları 

Pdf Icon Merkez Kütüphanesi (Selahaddin-i Eyyubi )ve Merkez Kütüphaneye Bağlı Birim Kütüphaneleri Yönergesi

Pdf Icon Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Öğrenci Staj Yönergesi Yeni

Pdf Icon Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Bitirme Çalışması Yönergesi Yeni

Pdf Icon MYO Mesleki Uygulamalar Yönergesi

Pdf Icon MYO Koordinatörlüğü (MEYOK) Yönergesi

Pdf Icon MYO Staj Yönergesi ve İlgili Formlar 

Pdf Icon Muafiyet ve İntibak İşlemleri Yönergesi

Pdf Icon Merkezi Laboratuvar Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği Yeni

Pdf Icon Ortak Seçmeli Dersler Uygulama Esasları

Pdf Icon Öğrenci Konseyi Yönergesi

Pdf Icon Öğrenci Kulüpler Birliği Yönergesi

Pdf Icon Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma İlkeleri

Pdf Icon Ön Mali Kontrol Yönergesi

Pdf Icon Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Kurum İçi  Yatay Geçiş Yönergesi

Pdf Icon Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği

Pdf Icon Önlisans ve Lisans Öğretimi Özel Öğrenci Yönergesi

Pdf Icon Ön lisans ve Lisans Düzeyinde Uluslararası Öğrenci Başvuru ve Kabul İşlemleri Yönergesi

Pdf Icon Sosyal Tesislerin İşletilmesine Yönelik Usul ve Esaslar

Pdf Icon Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı İÖ Tezsiz Yüksek Lisans Yönergesi

Pdf Icon Sosyal ve Akademik Faaliyetleri Destekleme Esasları

Pdf Icon Sürekli Eğitim Merkezi Uygulama Talimatı

Pdf Icon Uzaktan Algılama ve Coğrafi Bilgi Sistemleri Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

Pdf Icon Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

Pdf Icon Yayın Komisyonu Yönergesi

Pdf Icon Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği

Pdf IconYükseköğretim Kurumları Yönetici, Öğretim Elemanı Ve Memurları Disiplin Yönetmeliği

Pdf Icon Yükseköğretim Kurumları Arasında Ön Lisans ve Lisans Öğretimi Yatay Geçiş Yönergesi

Pdf IconYükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş Çift Anadal Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik

 Pdf Icon Ziraat Fakültesi Staj Yönergesi