Logomuz

Güneşin doğuşunun en güzel izlendiği yerlerden biri de Bingöl ilidir. Bu sebeple logomuzda güneş figürünü tercih ettik. Açık kitap figürü ise bilimi, aydınlanmayı ve gelişmeyi sembolize etmektedir. İkisi birlikte düşünüldüğünde ise uzun yıllar üniversite bekleyen Bingöl’e bilim ve kültür güneşinin doğuşu şeklinde tarif edilebilir.

  logo logo1 logo2logo4

Size : 300 * 288 px

Size : 350 * 336 px

Size : 500 * 480 px

Size : 800 * 768 px

Size : 1115 * 1070 px