Üniversitemiz Öğretim Üyesinin “Qelem Ey!” isimli Kürtçe Deneme Kitabı Okuyucuyla Buluştu

Üniversitemiz Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. M. Zahir Ertekin’in deneme yazılarından oluşan Qelem Ey! (Ey Kalem!) isimli kitabı Lorya Yayınları tarafından basıldı.

Modern edebiyatın çok önemli bir türü olan deneme yazı türünün geçmişi Fransız yazar Montaigne ile başlamaktadır. Tüm edebi türler gibi deneme türü de Ortadoğu milletlerin edebiyatına gecikmeli olarak girmiştir. Kürt edebiyatında da bu türün örneklerine pek rastlayamıyoruz. Bu açıdan Ertekin’in bu çalışması, deneme türü alanındaki boşluğu doldurmak için katkı sunacaktır.

Kitap hayli zengin bir içeriğe sahip. Kitap, dilbilimci Zafer Açar’ın takdim yazısıyla başlamakta ve 30 deneme yazısı ihtiva etmektedir. Bu denemelerde birbirinden farklı konular da ele alınmış. Kitapta geri kalmışlığın faturaları, aşk, ölüm, ayrılık, kalemle konuşmalar, kitap ile konuşmalar, pişmanlık, duyguların terbiye edilmesi, Allah aşkı, anlamlı bir yaşamın yolları ve yöntemleri, gönlün zafere ulaşması, şefkat,  çocuk ve ahiret gibi konular başta olmak üzere denemeye konu olabilecek pek çok konu işlenmiş. 

M.zahir Ertekin