Üniversitemiz Öğretim Üyesinin “Komşuluk Kültürü” İsimli Kitabı Basıldı

Üniversitemiz Öğretim Üyesi Sosyolog Doç. Dr. M. Cengiz YILDIZ ile Doç. Dr. Mustafa GÜNDÜZ’ün birlikte hazırladıkları, ülkemizin komşuluk kültürünü inceleyen “Komşuluk Kültürü“ isimli kitap Nobel Yayınları arasından çıktı.

Komsuluk Kulturu

Kitapçıların raflarında yerini alan kitabın içeriği bir hayli zengin. Ülkemiz kültürünün önemli mihenk taşlarından biri olan komşuluğun araştırma konusu edildiği “Komşuluk Kültürü” kitabı hakkında bilgi veren Doç. Dr. M. Cengiz Yıldız; “Komşuluk, sosyal etkileşimin farklı boyutlarıyla yoğun bir şekilde yaşandığı toplumsal bir olgudur. Bu olgu, sosyal bilimlerin pek çoğunun inceleme alanına girmesine rağmen, daha çok sosyolojiyi ilgilendiren boyutlara sahiptir. Bu toplumsal gerçekliğe karşın, komşuluk Türkiye'de, sosyologlardan gerekli düzeyde ilgi görmemiştir. Bunun en önemli nedenlerinden biri, Türkiye'deki sosyoloji anlayışının, Batı'nın etkisinde olmasıdır. Geleneksel komşuluk ilişki biçimlerinin izleri, modern Batı toplumlarında büyük oranda kaybolmaya yüz tutmuş olmasından dolayı, komşuluk konusu, Batı sosyolojisinde göz ardı edilmiştir. Buna karşılık, geleneksel komşuluk ilişkilerinin, Türkiye'de hâlâ canlı bir şekilde varlığını sürdürdüğü gözlenmektedir” dedi.

Komşuluğun ele alındığı bu eser, sözü edilen alandaki boşluğu doldurmak amacına yönelik olarak hazırlanmıştır. Eser, TÜBİTAK tarafından desteklenen bir proje çalışmasının sonucu olarak ortaya çıkmış. Bir yönüyle; akademisyenlerin, bağımsız araştırmacıların ve sosyal bilimlerin farklı alanlarında öğrenim gören öğrencilerin istifade edebilecekleri veriler içeren kitap, bunun yanında, bir “araştırma projesi örneği” olarak da araştırmacıların ilgisini çekebilecek özelliklere sahip.