Rehber

Adı :  
Ünvanı :
Bölümü :

Ad Soyad : Murat VAROL
Fakülte : SOSYAL BİLİMLER M.Y.O.
Personel türü : Akademik
Bölüm : Medya ve İletişim Programı
Ünvanı : Öğr. Gör.
E-Posta : mvarol@bingol.edu.tr
Dahili : 3469
Oda No :

Uzmanlık Alanları: Türk Dili / Zazaca / Medya

Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl
Lisans Türk Dili ve Edebiyatı

Uluslararası Kıbrıs Üni. 

2008
Yüksek Lisans Zaza Dili ve Edebiyatı

B.Ü. Yaşayan Diller Enstitüsü

2012- Tez Aşamasında
Doktor      

Yüksek Lisans Tez Başlığı: Diwonê Mela Aziz Cebexçuri (Devam Ediyor)

Doktora Tez Başlığı:

Görev Adı Görev Yeri Başlama Tarihi Bitiş Tarihi
Öğretmen Bingöl İl Milli Eğitim Müdürlüğü 2008 2010
Editör/Muhabir TRT Genel Müdürlüğü, TRT 6 2010 2011
Müdür V. B.Ü. Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müd. 2011  --------
Müdür Zaza Dili ve Kültürü Merkezi 2011  2014
Öğr. Gör. Türk Dili Bölümü / Zaza Dili ve Edebiyatı 2012  --------
Son Bir Yılda Verdiği Dersler
Dönem Dersin Adı Haftalık Saati Öğrenci Sayısı
Teorik Uygulama
Güz  Türk Dili    
 Zazaca Dilbilgisi    
 Edebiyat Bilgi ve Teorileri 4    
Bahar  Türk Dili    
 Zazaca Dilbilgisi    
 Edebiyat Bilgi ve Teorileri 2    
Klasik Zaza Edebiyatı 3    
1. Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler
 
2. Ulusal Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler

2.1. VAROL, M., "Zazaca Yazılan Eserlere Dair Bir Bibliyografya (1899-2014) / A Bibliography Of Works That Written About Zaza (1899-2014)", Bingöl Üniversitesi Yaşayan Diller Enstitüsü Dergisi, Yıl:1, Cilt:1, Sayı:1, Ocak 2015, ss. 39-54. 

2.2. VAROL, M., “Zazaca Kaynaklara Dair Bir Bibliyografya Çalışması-1 / A Bibliography Of Resources Zazaki”, Bingöl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Yıl:3, Cilt:3, Sayı:5,  Bahar 2013, ss.145-156.

2.3. VAROL, M., “Zazaca Kaynaklara Dair Bir Bibliyografya Çalışması-2 / A Study On The Bibliography of Zazaki Resources -2”, Bingöl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Yıl:5, Cilt:5, Sayı:9,  Bahar 2015, ss.273-282.

3. Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan Bildiriler

3.1. VAROL, M., “UNESCO’nun İşaret Ettiği Tehlike: Zazaca Yok Oluyor”, Uluslararası Tarihte Türkler ve Kürtler Sempozyumu (9-10 Ocak 2014), Türk Tarih Kurumu-Ankara/Türkiye. (Sözlü Bildiri)

3.2. VAROL, M., “Etnik Yaklaşımlar Bağlamında Zaza Kimliği”, Kimlik Kültür ve Değişim Sürecinde Osmanlıdan Günümüze Kürtler Uluslararası Sempozyumu (6-8 Eylül 2012), Bingöl Üniversitesi Yayınları, Bingöl 2013, ss.450-475.

3.3. VAROL, M., “Zazalarda Mevlid ve Siyer Geleneği”, II. Uluslararası Zaza Tarihi ve Kültürü Sempozyumu (4-6 Mayıs 2012), Bingöl Üniversitesi Yayınları, Bingöl 2012, ss.625-652.

3.4. VAROL, M., “Zazaca Sözlükçülüğün Tarihi, Sorunları ve Çözüm Yolları”,  I. Uluslararası Zaza Dili Sempozyumu (13-14 Mayıs 2011), Bingöl Üniversitesi Yayınları, Bingöl 2011, ss.351-368. 


4. Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan Bildiriler
4.1. VAROL, M., "Türkiye'deki Üniversitelerde Zazaca ve Kürtçe Üzerine Yapılan Dil Çalışmalarına Dair Bir Değerlendirme", Toplumsal Barışın Sağlanması ve Sonrası Sempozyumu (11-12 Haziran 2015), Bingöl Üniversitesi, Bingöl. 
 
5. Kitap Tanıtımı / Değerlendirme Yazısı
5.1. VAROL, M., "Antolojiyê Sairunê Dina Kitabı Üzerine Birkaç Not, Bingöl Üniversitesi Yaşayan Diller Enstitüsü Dergisi, Yıl:1, Cilt:1, Sayı:1, Ocak 2015, ss. 175-176.  
 
 
6. Gazete ve Dergilerde Yayımlanmış Makaleler

6.1. VAROL, M,. "Türkiye'de Anadil, Ana Sorun Mu?" Yenişafak Gazetesi, 18 Nisan 2014.

6.2. VAROL, M., "Zazaca’nın Son Çığlığı", Star Gazetesi Açık Görüş, 08 Eylül 2013.

6.3. VAROL, M., "Dil ve Ölüm: Zazaca", Bingöllife Dergisi, Yıl:1, Sayı:2, ss.24-26.

6.4. VAROL, M., "Dilin Ölümü Ya Da Ölümün Zazacası", Zazana Dergisi, Sayı:5, 2014, ss.17-18. 


7. Kitap / Editör

7.1. VAROL, M., I. Uluslararası Zaza Dili Sempozyumu, Bingöl Üniversitesi Yayınları, Bingöl 2011. (Editör)

7.2. VAROL, M., II. Uluslararası Zaza Tarihi ve Kültürü Sempozyumu, Bingöl Üniversitesi Yayınları, Bingöl 2012(Editör)

7.3. Bingöl Üniversitesi Yaşayan Diller Enstitüsü Ulusal Hakemli Dergisi. (Editör)

7.4. Bingöl Üniversitesi Haber Bülteni. (Editör)


8. Koordinatör / Yazı İşler Müdürü

8.1. I.Uluslararası Zaza Dili Sempozyumu, 13-14 Mayıs 2011, Bingöl Üniversitesi (Koordinatör)

8.2. II.Uluslararası Zaza Tarihi ve Kültürü Sempozyumu, 04-06 Mayıs 2012, Bingöl Üniversitesi (Koorinatör)

8.3. Bingöl Üniversitesi Yaşayan Diller Enstitüsü Ulusal Hakemli Dergisi (Yazı İşleri Müdürü)

8.4. Bingöl Üniversitesi Haber Bülteni (Yazı İşleri Müdürü)


9. Katıldığı Etkinlikler     

 9.1. TRT Eğitim Dairesi Başkanlığı, Zazaca Yazma Kursu (Eğitmen / 4-8 Mayıs 2015)

 9.2. Bingöl Tanıtım Günleri (13-16 Kasım 2014 / Feshane Fuar Kongre ve Gösteri Merkezi-İstanbul)

 9.3. Bingöl Tanıtım Günleri (24-27 Nisan 2014 / Atatürk Kültür Merkezi-Ankara) 

 9.4. III. Mesleki Rehberlik ve Kariyer Günleri (4-6 Nisan 2012 / Şanlıurfa)


10. Üyesi Olduğu Meslek Kuruluşları

10.1. Zaza Dil Tarih ve Kültür Derneği