İletişim

 

Mustafa ÇAKAN  Yapı İşleri Daire Başkanı
Tlf: 0426 216 00 21(Fax)  e-mail: mcakan@bingol.edu.tr