İç Kontrol

2015 İç Kontrol Sistemi değerlendirme raporu

2015 İç Kontrol Sistemi Soru Formu

Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı Raporu

Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı Taslağı

Kurs Katılım Giderleri

Maaş Ödemeleri İşlemleri

Muhasebe İşlemleri

Ön Mali Kontrol İşlemleri

Satınalma İşlemleri

Görev_Devri_Rapor_Formu

İşlem Tutanak Formu

Memnuniyet Anket Formu

PERSONEL GÖREV ŞABLONU

STRATEJİ G.D.B. ETIK DEGER VE DURUSTLUK

STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI İŞ SÜRECİ

ÖN MALİ KONTROL VE İÇ KONTROL ALT BİRİMİ İŞ SÜRECİ

MUHASEBE, KESİN HESAP VE RAPORLAMA ALT BİRİMİ İŞ SÜRECİ

BÜTÇE PERFORMANS ALT BİRİMİ İŞ SÜRECİ

HASSAS GÖREVLER

STRATEJİ G.D.B. HİZMET ENVANTERİ

DAİRE BAŞKANI GÖREV TANIMLARI

MUHASEBE YETKİLİSİ GÖREV TANIMLARI

MUHASEBE KESİN HESAP VE RAPORLAMA BİRİMİ GÖREV TANIMLARI

İÇ KONTROL VE ÖN MALİ KONTROL GÖREV TANIMLARI 

BÜTÇE - PERFORMANS PROGRAMI VE STRATEJİK PLANLAMA BİRİMİ GÖREV TANIMLARI