Hakkımızda

Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı 2008 yılında, 29 Mayıs 2007 tarih ve 5662 sayılı kanun ile Bingöl Üniversitesi'nin kurulmasıyla birlikte oluşturulmuştur. 


Yeni yapılanma durumunda olan Bingöl Üniversitesi Sağlık Kültür ve Spor Dairesi Başkanlığı, üniversite bünyesindeki fakülte, enstitü, yüksekokul ve meslek yüksekokullarının öğrencileri ve personelinin; beslenme, barınma, sağlık, kültürel ve sportif faaliyetlerin yanı sıra boş zamanlarını değerlendirmeleri için her türlü bilgiyi ve bilgi kaynaklarını toplayıp kullanıcıların hizmetine en iyi şekilde sunmak amacıyla 2008 yılında kurulmuştur. Kuruluş aşamasında olan bir yapılanma olması sebebiyle, mekan, donanım, kaynak ve personel eksiklikleri bulunmaktadır. Merkez yemekhanesi, ambar, personel çalışma odaları kısaca Başkanlığa ait ayrı bir binası bulunmayan Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı tüm çalışanları ile birlikte var gücüyle azim ve şevkle öğrencilerine hizmet vermeyi sürdürmektedir. 

MİSYON 
Üniversitemiz Öğrencilerinin ve Personelinin beden ve ruh sağlıklarını korumak, topluma ve Ülkeye faydalı kişiler haline getirmek gayesi ile çağdaş yöntem sistemleriyle yeterli ve kaliteli düzeyde; beslenme, barınma, sağlık, spor, kültür ve rehberlik hizmetleri sunmak, ihtiyaçlarını karşılamak, faaliyetlerinin en üst düzeyde yürütebilmelerini sağlamak için çağdaş bir birim olmaktır.

VİZYON
Üniversitemizin tüm hizmet alanlarında öğrencilerimize ve çalışanlarımıza yönelik kaynaklarımızı verimli kullanarak bilgi ve son teknoloji ile donatılmış öncü bir Başkanlık olmak. Üniversitede verilen hizmetlerin ayrılmaz bir parçası olarak; öğrencilere yönelik yapılan her türlü faaliyetleri çağdaş gelişmeler doğrultusunda düzenleyip, öğrencilerin gereksinimlerini karşılamaktır.