Personel Görev Dağılımı

Akademik Büro    

 

                            

Şef Veysel ALBAYRAK

 

 

Bilgisayar İşletmeni Abdullah ARİ

**  Hitap İşlemleri    

**  Soruşturma İşlemleri

**  Hizmet Cetveli ve Çalışma Belgesi İşlemleri              

**  Ünip Protokolü İşlemleri

**  Yasaklı Personel İşlemleri

**  Ödeme Emri Belgesi İşlemleri

**  Personel Bilgi Sistemine Veri Girişi İşlemleri

**  Birim Maaş-Emekli Kesenek İşlemler

**  KBS-HYS-TKYS İşlemleri

 1 6491
Bilgisayar İşletmeni Halit ÇAYCI  
Bilgisayar İşletmeni Yunus KAYAOKAY  

Bilgisayar İşletmeni Süleyman POLAT

 
Bilgisayar İşletmeni Mehmet Can ATALAY  
Memur Yunus ÇİNGAY  

Bilgisayar İşletmeni Gülten ŞAHİN

**  Daire Başkanlığı Sekreterliği

**  Devren Dosya Alma- Gönderme

**  Personel Bilgi Sisteminde Veri Güncelleme

 

 1 6768
   

İdari Büro

 

 

Şef Arzu KAPAN

**  Kadro İşlemleri

**  Atama İşlemleri

**  Görevde Yükselme İşlemleri

**  Terfi İşlemleri 

**  Çeşitli Yazışmalar

 

 1 6590

Bilgisayar İşletmeni Mehmet Can GÜNDOĞDU

**  Emeklilik İşlemleri

**  Giyecek Yardımı İşlemleri

**  İntibak İşlemleri

**  İş Riski İşlemleri

**  Çeşitli Yazışmalar

 1 6504

Memur Ömer BUDAK

**  Atama Yazışmaları

**  Yıllık İzin Takibi (Tüm İdari Personel)

**  Hastalık Raporlarını İzne Çevirme İşlemleri

**  Kararname Dağıtım İşlemleri

**  Görevlendirme Yazışmaları

**  İl Dışı Görevlendirme Yazışmaları

**  SGK İşlemleri ve Yazışmaları

**  Kurum İçi ve Kurum Dışı Yazışmalar

**  Özlük İşleri (Dosya Devri, Dosya Gönderme)

**  Daimi İşçi Soruşturmaları

**  Çeşitli Yazışmalar

 1 6477