Veteriner Fakültesi Araştırma Görevlisi Sınav Duyurusu

26.08.2015 Çarşamba günü yapılan Veteriner Fakültesi Temel Bilimler Bölümü Histoloji ve Embriyoloji Anabilim Dalı  Araştırma Görevlisi alım sınavında sınav jürisine yapılan itiraz uygun görülmüş olup sınav yeni jüri tarafından 04.09.2015 Cuma günü saat 9:00'de Ziraat Fakültesi ikinci kat Veteriner Fakültesi Konferans salonunda yapılacaktır. İlgililere duyurulur.

                                                                                                    REKTÖRLÜK