6569 Sayılı Öğrenci Affı

26 Kasım 2014 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 6569 sayılı Af Kanunu'ndan yararlanmak isteyen adayların, en geç 26 Nisan 2015 tarihine kadar Üniversitemiz Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı'na başvuru yapmaları gerekmektedir.

Başvuru dilekçesi için tıklayınız…

6569 sayılı af kanunu uygulama esasları için tıklayınız…

30 Ocak  2015 tarihine kadar başvuru yapanlar, ilgili Fakülte /Meslek Yüksekokulu Yönetim Kurullarınca alınacak kararlar doğrultusunda, durumları uygun bulunanlar 2014-2015 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Yarıyılında öğrenime başlayacaklardır. Bu tarihten sonra  başvuru yapacak olanlar ise 2015-2016 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılında öğrenime başlayacaklardır.

2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILINDA ÖĞRENİME BAŞLAYACAK

 ÖĞRENCİLER İÇİN AKADEMİK TAKVİM

Başvuru Tarihleri 27.11.2014-30.01.2015
Kesin Kayıt Tarihleri 09-10.02.2015
Kayıt Yenileme ve Ders Kayıt Tarihleri 09-13.02.2015
Derslerin Başlaması 16.02.2015

30 Ocak 2015 tarihine kadar başvuru yapanlar  09-10.02.2015 tarihleri arasında Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına aşağıdaki evraklarla beraber gelip şahsen kayıt yaptırmaları gerekmektedir. Bu süre dışında gelenlerin kayıtları yapılmayacaktır.

Kayıt Sırasında İstenen Belgeler :

  1. Lise diplomasının aslı
  2. 29 yaşından büyük olan erkek öğrenciler için askerlik yönünden yükseköğrenime devamında sakınca olmadığına dair ilgili askerlik şubesinden alınacak belge
  3. 6 adet fotoğraf
  4. Nüfus Cüzdan Fotokopisi
  5. Üniversite yerleştirme belgesi (Kazanan ancak kayıt yaptırmayan adaylar için istenecektir.)