2. ve 3. Dönem Pedagojik Formasyon Muafiyet Duyurusu

Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programı öğrencileri, her dönemin ilk haftası içinde, o dönemde pedagojik formasyon eğitimi programı kapsamındaki derslerden daha önce öğrenim gördüğü programda alıp da başarılı olmaları halinde bu dersten/derslerden muaf olmak için başvuruda bulunabilirler.

Muafiyet dilekçelerinin ekinde transkript ve muafiyet talebinde bulunulan ders(ler) in içeriklerinin sunulması gerekmektedir. 3.Dönem (Şubat'ta kayıt yaptıran öğrenciler)

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nın Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programına İlişkin Usul ve Esaslar ile ilgili duyurusunda belirtildiği gibi; “Özel öğretim kurumlarında veya MEB'e bağlı okullarda bir öğretim yılından az olmamak kaydıyla öğretmenlik yaptığını belgeleyenler, Öğretmenlik Uygulaması dersinden muaf tutulabilir. Ayrıca, pedagojik formasyon derslerinin alındığı dönemde MEB'e bağlı okullarda ücretli öğretmenlik, özel öğretim kurumlarında sözleşmeli öğretmenlik veya Diyanet İşleri Başkanlığı'na bağlı olarak Kur'an Kursu Öğreticiliği yapmakta olanlar, Öğretmenlik Uygulaması dersinden muaf tutulabilir.” Buna göre Öğretmenlik Uygulaması dersinden muaf olmak isteyen öğrencilerin muafiyet dilekçelerinin ekinde yukarıda belirtilen şartı sağladıklarına dair çalıştıkları kurumdan aldıkları belgeyi 28 Şubat 2015 tarihine kadar Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına sunmaları gerekmektedir. 2.Dönem (Ekim'de kayıt yaptıran öğrenciler)

Muaf olunan dersler için öğrencilere ayrıca ücret iadesi yapılmaz

 Ders muafiyet dilekçesi için tıklayınız.