İletişim

Muhittin TETİK Daire Başkanı
Tlf: 0426 216 00 12-3130  Fax:0426 216 00 26 
E-Posta mtetik@bingol.edu.tr
E-Posta ogrisleri@bingol.edu.tr