Hakkımızda

Öğrenci İşleri Dairesi Başkanlığı, Bingöl Üniversitesi' ne yaraşır bir hizmet sunmak, ilişkilerinde güler yüzlü ve sevecen davranmak, hizmet verdikleri öğrenci, akademik ve idari personel ile veli grubuna, doğru ve eksiksiz bilgiyi akademik takvime bağlı olarak zamanında iletmek ve öğrenciyi gereksinimleri doğrultusunda doğru birimlere yönlendirmek ilkesiyle çalışır. Daire Başkanlığımız öğrencilerin kayıttan başlayıp mezuniyet aşamasına kadar geçen süreç içinde bu hizmetleri 1 Daire Başkanı, 1 Şef ve 5 Memur ile yürütmektedir.
Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı bu temel amaçlara dönük işlemleri 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununu esas alarak yürütmektedir.

 

Misyon

 

Üniversitemizde Eğitim-Öğretim faaliyetlerinin gerçekleştirilmesinde, öğrenciler ile akademik birimlerin ihtiyaç duyduğu idari hizmetleri diğer birimler ile işbirliği yaparak tam ve zamanında vermek, bu faaliyetler içinde öğrencilere ait kayıtların kusursuz tutulmasını, bilgilerin değerlendirilmesini ve belgelerin düzenlenmesini sağlamak.

 

Vizyon

 

Bilimsel ve teknolojik gelişmelerle birlikte, ulusal ve uluslararası standartlarda, kaliteli hizmet sunmak, öğrencilerin memnuniyetlerini en üst seviyeye çıkarmak ve öğrencilerimiz tarafından beğenilen birimler arasında ilk sırada olmak.İdari yapısı
Birimimizde her öğrencinin sınıfı ve bölümü itibari ile bir bölüm danışmanı vardır. Bölüm danışmanı başına düşen ortalama öğrenci sayısı yaklaşık 60 civarındadır. Öğrenci akademik bir sorunu olduğunda bölüm danışmanına giderek yardım alabilir, kendi dosyasına, bilgilerine ulaşabilir. Bunun dışında askerlik, burs gibi özel konularda da ayrı ayrı danışma birimlerimiz mevcuttur. Bölüm danışmanlarımız öğrencilerin bölümlerindeki akademik danışmanları ve bölüm sekreterleri ile koordinasyon içinde öğrenci ile ilgili her türlü işlemi yürütürler.

Otomasyon Projesi
Öğrenci İşleri Dairesi Başkanlığı’nda Otomasyon projesi çerçevesinde Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı (BİDB) tarafından hazırlanan ve sunulan yeni programlar kullanılmaktadır. Mevcut programların eksikliklerinin tamamlanmasına çalışılmakta ve halihazırda elde yapılan bazı işlemlerin de otomasyon kapsamına alınması için çalışmalar devam etmektedir. BİDB tarafından hazırlanan bir çok programın, etkin bir biçimde kullanılmalarını sağlamak üzere, elemanlarımız program dahilinde eğitim görmektedirler. Bu proje kapsamında eskiden yazışmalar yolu ile yapılan pek çok iş bölümlerimiz tarafından bilgisayar ortamında yapılmaktadır. Böylece birimler arasında evrak alışverişi azalmıştır. Proje içinde genel amaç, daha az zamanda, daha az emekle işlemlerin yürütülmesi ve gittikçe insan hatasına yer vermemek üzere işlemlerin bilgisayar ortamında yapılmasını sağlamaktır. Otomasyon çalışmalarının hızla tamamlanması hedeflenmiştir. Programların, değişen yönetmelikler çerçevesinde Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı ile koordinasyon çerçevesinde güçlenmesi için çalışmalarımız sürmektedir.

Öncelikli görevlerimizden biri de, ilgili birimlere (öğrenci/akademik ve idari personel/veli) güncel akademik konularda bilgi aktarımı sağlamaktır. İlgili birimlere güncel, akademik konularda bilgiyi detaylı ve zamanında vermenin önemli olduğuna inanıyoruz. Bu amaçla WEB sayfalarımızı oluşturduk. Öğrenci İşleri ile ilgili her türlü konuyu sayfalarımıza detaylı bir şekilde koyuyoruz. Böylece ilgili tüm birimler, istedikleri anda bu bilgilere ulaşabilmektedirler.

Verilen Diğer Hizmetler
1.Öğrenci kayıtları
2.Öğrenci belgesi verilmesi
3.Transkript verilmesi
4.Öğrenci kimliği verilmesi
5.Yatay ve dikey geçiş belgelerinin hazırlanması
6.Öğrenci istatistiki verilerinin hazırlanması
7.Öğrencilerin Askerlik işlemlerinin takibi ve çeşitli dönemlerde Askerlik şubelerine belge gönderilmesi
8.Öğrencilere tüm öğrencilik işlemleri ile ilgili çeşitli konularda yardımcı olunması
9.Öğrenci harçlarına ilişkin duyuruların yapılması
10.Burs ve kredi ile ilgili yazışmaların yapılması
11.Öğrencilerin stajları ile ilgili yazışmaların yapılması ve ilgili staj kontenjanlarının bildirilmesi
12.ÖSYM kontenjanlarının ÖSYM Başkanlığına bildirilmesi
13.Kayıtların yapılacağı tarih ve kayıt yerlerinin ÖSYM Başkanlığına bildirilmesi
14.Kayıt yaptıran öğrencileri tespit ederek ÖSYM Başkanlığına açık kontenjanlarının bildirilmesi
15.Mezuniyet işlemleri
16.Diplomaların düzenlenmesi