Dokümanlar

Formlar

Muafiyet ve İntibak Formu

Ders Muafiyeti Dilekçe Örneği

Yönetmelikler

Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği

Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği

Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş Çift Anadal Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik 

Yabancı Diller Yüksekokulu Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yönetmeliği

Yönergeler

Ön Lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Kurum İçi Yatay Geçiş Yönergesi

Yükseköğretim Kurumları Arasında Ön Lisans ve Lisans Öğretimi Yatay Geçiş Yönergesi

Diploma Diploma Eki ile Diğer Belgelerin Düzenlenmesine İlişkin Yönerge

Ortak Seçmeli Ders Yönergesi

Ön lisans ve Lisans Düzeyinde Uluslararası Öğrenci Başvuru ve Kabul İşlemleri Yönergesi

Çift Ana Dal ve Yan Dal Programı Yönergesi

Önlisans ve Lisans Öğretimi Özel Öğrenci Yönergesi

Muafiyet ve İntibak İşlemleri Yönergesi

Akademik Takvim

2015-2016 Eğitim-Öğretim Yılı Akademik Takvimi

2014-2015 Eğitim-Öğretim Yılı Akademik Takvimi

2013-2014 Eğitim-Öğretim Yılı Akademik Takvimi

Faaliyet Raporu

2011 Faaliyet Raporu

2010 Faaliyet Raporu

Diploma Eki

Ön Lisans Diploma Eki

Lisans Diploma Eki

Master Diploma Eki

Öğrenci Sayıları

2014-2015 Eğitim-Öğretim Yılı Öğrenci Sayıları (31.12.2014)

2013-2014 Eğitim-Öğretim Yılı Öğrenci Sayıları (31.10.2013)

2012-2013 Eğitim- Öğretim Yılı Öğrenci Sayıları(31.12.2012)

2011-2012 Eğitim- Öğretim Yılı Öğrenci Sayıları(14.05.2012)

2011-2012 Eğitim- Öğretim Yılı Öğrenci Sayıları(31.12.2011)

Hizmet Envanteri

Hizmet Envanteri

Hizmet Standartları

Hizmet Standart Tablosu

Taban ve Tavan Puanlar

2015-2016 Taban ve Tavan Puanlar

2014-2015 Taban ve Tavan Puanlar

2013-2014 Taban ve Tavan Puanlar

2012-2013 Taban ve Tavan Puanlar

2011-2012 Taban ve Tavan Puanlar

2010-2011 Taban ve Tavan Puanlar

2009-2010 Taban ve Tavan Puanlar