Daire Başkanı

İdari ve Mali İşleri Daire Başkanı 

Ahmet GÜNDOĞDU (agundogdu@bingol.edu.tr)