Hakkımızda

 

Misyonumuz

 

Rektörlük Merkez birimleri ile bağlı Fakülte, Yüksekokul, Enstitü, Bölüm ve Merkezlere katkıda bulunmak amacıyla; Başkanlığımız bünyesindeki hizmet ve faaliyetlerin ekonomik ve etkin bir şekilde yerine getirilmesi için personel, makine-teçhizat ve mali kaynakların mevcut yasal düzenlemeler ile bütçe imkânları çerçevesinde en etkin ve verimli şekilde kullanılmasını sağlamak.

 

Vizyonumuz

Teknolojik imkânlarla donanmış, çağdaş ve bilimsel tüm gelişmeleri çalışmalarına yansıtan, Üniversite içerisinde; işinde uzman, yaratıcı ve yenilikçi personeli ile kaynaklarını en iyi şekilde değerlendirilerek vereceği hizmet ile örnek bir Başkanlık olmaktır.

 

İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı 124 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede yer alan Komptrolörlük Daire Başkanlığı ve Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı'nın birleştirilmesi ile 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararname gereği Üniversitemiz İdari Kuruluş Teşkilat Şemasında yer almıştır.

DEĞERLERİMİZ

Toplumsal yararlılık

Çağdaşlık

Yenilikçilik ve yaratıcılık

Katılımcılık

Güvenilirlilik

Şeffaflık hizmet ve kalite anlayışı çerçevesinde oluşturulmuştur.

İLKELERİMİZ

İdari çalışanların liyakat ve başarısına önem vermek

Evrensel değerlere ve insan haklarına saygılı olmak

Etik anlayışa sahip olmak

Gelişime açık bir yönetim politikası izlemek

Kaynakları etkin kullanmak

Yönetimde adil ve tutarlı olmak

Özgürlük ve disiplini birlikte gözetmek

Teknolojik gelişime açık olmak

Kurumsal iletişime açık olmak