Genel Sekreter

Genel Sekreter

Img 0997

SAİM AYDIN (saydin@bingol.edu.tr)

1978 yılında Palu’da doğdu. İlk, orta ve lise eğitimini Elazığ’da tamamladı. Fırat Üniversitesi SBMYO Bilgisayarlı Muhasebe ve Vergi Uygulamaları İle Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi İşletme Bölümünden mezun oldu. 2014 yılında Bingöl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı İşletme Bölümünde Yüksek lisansını tamamladı.  Kamu görevine; 2001 yılı Şubat ayında Elazığ SSK Hastanesinde memur olarak göreve başladı. 2005 yılından 2008 yılına kadar Elazığ Harput Devlet Hastanesinde Hastane Müdür Yardımcısı olarak görev yaptı. 2008 yılı Ekim ayında Bingöl Üniversitesine kurumlar arası geçişle atandı. Bingöl Üniversitesinde sırasıyla; Sosyal Bilimler Enstitüsünde Enstitü Sekreterliği, İdari ve Mali işler Dairesi Başkanlığında Şube Müdürlüğü, Mimarlık Mühendislik Fakültesinde Fakülte Sekreterliği, İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığında Daire Başkanı, Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığına Daire Başkanlığı görevlerini asaleten yürüttü. 19/05/2015 tarihinde üniversite Genel Sekreterliğine asaleten atanmış olan Aydın Evli ve üç çocuk babasıdır.