İstatistikler

Web Sitesi Görevlileri

Fakülteler

 Fen Edebiyat Fakültesi

Sosyoloji Bölümü M.Cengiz YILDIZ 
İşletme Bölümü Selman YÜKSEL
Tarih Bölümü Yaşar BAŞ
Psikoloji Bölümü Cihan YAŞAROĞLU
Fizik Bölümü Fatih ÖZKALAYCI

 İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi - Nurettin DANIŞ
 İlahiyat Fakültesi - Hanfi SANIR
 Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi - Mehmet TEMİZER

Makine Mühendisliği Ali İNAN
   

 

 Veteriner Fakültesi
 Ziraat Fakülttesi

Bitki Koruma  Oktay ERDOĞAN
   
Enstitüler

 Fen Bilimleri Enstitüsü
 Sağlık Bilimleri Enstitüsü
 Sosyal Bilimleri Enstitüsü
 Yaşayan Diller Enstitüsü 

Yüksekokullar

 Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu
 Sağlık Yüksekokulu
 Yabancı Diller Yüksekokulu

Meslek Yüksekokulları

 Genç Meslek Yüksekokulu
 Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
 Solhan Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
 Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu - Ayşe ÖNCEL

Büro Hizmetleri ve Sekreterlik Böl Yavuz Selim Kütükçü
Yönetim ve Organizasyon Böl. Sinan ÇAVUŞOĞLU
Muhasebe ve Vergi Böl. Ahmet TÜRKOĞLU
Pazarlama ve Dış Ticaret Böl. A. Samet GÜNEK
Otel, Lokanta ve İkra Hizmetleri Böl. Murat GÖRAL
Görsel-İşitsel Teknikler ve Medya Yapımcılığı Böl. Ali Murat MIRÇIK
Mülkiyet Koruma ve Güvenlik Böl. Mahinur KIRICI 

 Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu

 Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı - Fatih AYIK