İç Kontrol

1 - Kontrol Ortamı Standartları
       Standart 1 - Etik Değerler ve Dürüstlük
            Ek-1 Yönetmelik
            Etik Değer ve Dürüstlük
            Kamu Görevlileri Etik Sözleşmesi
       Standart 2 - Misyon, Organizasyon Yapısı ve Görevler
            Ek-1 Üniversitemizin Teşkilat Şeması
            Ek-2 Bilgi İşlem Daire Başkanlığı Organizasyon Şeması
            Ek-3 Bilgi İşlem Daire Başkanlığı Görev Tanımı
            Ek-4 Bilgi İşlem Daire Başkanlığı İş Akış Şeması
            Ek-5 Bütün Personel Sorumlulukları
            Ek-6 Bütün Birimler Arşivleme
            Ek-7 Misyon, Organizasyon Yapısı ve Görevler
       Standart 3 - Personelin Yeterliliği ve Performansı
            Personel Yeterliliği ve Performansı
       Standart 4 - Yetki Devri
            Yetki Devri
 
  2 - Risk Değerlendirme Standartları
       Standart 5 - Planlama ve Programlama
            Planlama ve Programlama
       Standart 6 - Risklerin Belirlenmesi ve Değerlendirilmesi
            Risklerin Belirlenmesi ve Değerlendirilmesi
 
  3 - Kontrol Faaliyetleri Standartları
       Standart 7 - Kontrol Stratejileri ve Yöntemleri
            Kontrol Stratejileri ve Yöntemleri
            Ön Mali Kontrol Usül ve Esaslar
       Standart 8 - Prosedürlerin Belirlenmesi ve Belgelendirilmesi
            İdari Hizmetler Birimi
            Doğrudan Temin Mal Alımı
            İhale
            Taşınır Girişleri
            Taşınır Çıkışları
            Gelen Evrak
            Giden Evrak
            İzin ve Rapor Yazıları
            İş Akış Şeması
            Web Birimi
            Web Site Güncellemesi
            Web Sayfası Tasarımı
            E-Mail Aktivasyon
            Teknik Hizmetler Birimi
            Teknik Servis Hizmetleri
       Standart 9 - Görevler Ayrılığı
            Görevler Ayrılığı
       Standart 10 - Hiyerarşik Kontroller
            Hiyerarşik Kontroller
       Standart 11 - Faaliyetlerin Sürekliliği
            Faaliyetlerin Sürekliliği
       Standart 12 - Bilgi Sistemleri Kontrolleri
            Bilgi Sistemleri Kontrolleri
            Kırklareli Üniversitesi Bilişim Kaynakları Kullanım Yönergesi
 
  4 - Bilgi ve İletişim Standartları
       Standart 13 - Bilgi ve İletişim
            Bilgi ve İletişim
       Standart 14 - Raporlama
            Raporlama
       Standart 15 - Kayıt ve Dosyalama Sistemi
            Kayıt ve Dosyalama Sistemi
       Standart 16 - Hata,Usulsüzlük ve Yolsuzlukların Bildirilmesi
            Hata Usulsüzlük ve Yolsuzlukların Bildirilmesi
 
  5 - İzleme Standartları
       Standart 17 - İç Kontrolün Değerlendirilmesi
            İç Kontrolün Değerlendirilmesi
       Standart 18 - İç Denetim
            İç Denetim
            Eylem Planı