Yönetim

Öğretim Görevlisi Murat VAROL 2051
Öğretim Görevlisi İlhan BİNGÖL 2029
Bilgisayar İşletmeni Ahmet DENGEŞİK 2033