Genel Sekreterlik Makamı’nda Görev Değişimi Yapıldı

Genel Sekreterlik Makamı’nda görev değişimi yapıldı

 

Bingöl Üniversitesi Genel Sekreterliği’nde görev değişikliği yapıldı. Rektör Danışmanı olarak atanan Doç. Dr. Ramazan SOLMAZ’ın yerine Genel Sekreterlik görevine Doç. Dr. Abdulkadir SÜRÜCÜ getirildi.

Üniversitemiz Genel Sekreterlik görevini vekaleten yürüten Fen-Edebiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ramazan SOLMAZ, devam eden projeleri ve editörlük görevlerinden dolayı görevinden ayrılma isteği Rektörlüğümüzce uygun görülmüş olup, Üniversitemiz Genel Sekreterlik görevini yürütmek üzere 30.01.2015 tarihinden itibaren Ziraat Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Abdulkadir SÜRÜCÜ vekaleten atandı.

Genel Sekreter 1

Abdulkadir SÜRÜCÜ, 1965 yılında Şanlıurfa’da doğdu. İlk, orta ve lise eğitimini Şanlıurfa’da tamamladı. 1990 yılında Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi, Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Bölümü’nden lisans diplomasını aldı. 1995 yılında Ondokuz Mayıs Üniversitesi Toprak Anabilim Dalı’nda “Asit Toprakların Kireç İhtiyaçlarının Belirlenmesinde Kullanılan Farklı Yöntemlerin Karşılaştırılması Üzerine Bir Araştırma” başlıklı çalışması ile yüksek lisansını tamamladı, 1999 yılında ise Gaziosmanpaşa Üniversitesi Toprak Anabilim Dalı’nda “Alaçam Gerze Arası Kıyı Bölgesinde Oluşmuş Toprakların Profil İncelemesi, Toprak Genesisi ve Sınıflandırılması Üzerine Bir Araştırma” başlıklı tezi ile de doktora unvanını aldı. Genel Sekreter 3

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Ziraat Fakültesi Toprak Bölümü’nde 1992-1999 yılları arasında araştırma görevlisi, 1999-2001 yılları arasında ise doktor araştırma görevlisi olarak görev yaptı.

2001-2003 yılları arasında Mülga Köy Hizmetleri Şanlıurfa Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü’nde Dr. Ziraat Yüksek Mühendisi olarak laboratuvar sorumlusu,2003-2005 yılları arasında Mülga Köy Hizmetleri Şanlıurfa Araştırma Enstitüsü Müdürü,2005-2008 yılları arasında Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı, TAGEM Şanlıurfa Toprak Su Araştırma Enstitüsü Müdürü, 2008-2011 yılları arasında Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı, TAGEM Şanlıurfa Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürü olarak görev yaptı.Genel Sekreter 2

2011 yılında Bingöl Üniversitesi Ziraat Fakültesi, Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Bölümü’nde öğretim üyesi olarak göreve başladı ve aynı bölümde 2014 yılında Doçent unvanını aldı. Uluslararası ve ulusal bilimsel dergilerde yayımlanan 70’den fazlamakalesi ve yayını bulunmaktadır. Evli ve dört çocuk babasıdır.

Doç. Dr. Abdulkadir SÜRÜCÜ şu anda Bingöl Üniversitesi Genel Sekreter Vekili görevinin yanı sıra; CBS-UA Merkezi Müdür Yardımcılığı, Ziraat Fakültesi Tarımsal Araştırma ve Uygulama Çiftliği Koordinatörü, Ziraat Fakültesi Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Bölüm Başkanlığı görevlerini yürütmektedir.