Dergi Yönetimi

BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ
BİNGÖL UNIVERSITY JOURNAL OF THEOLOGY FACULTY
ISSN: 2147-0774

Sahibi / Owner on behalf of Divinity Faculty

Prof. Dr. Abdulaziz BEKİ

 

Editör / Editor in chief

Yrd. Doç. Dr. Abdulnasır SÜT

 

Editör Yardımcsı / Editorial Assistant

Öğr.Gör.Nurettin YAKIŞAN

 

Sekreterya / Secretary

Arş. Gör. Süleyman TAŞKIN

Arş. Gör. Adnan GÜNEŞ

 

Yayın Kurulu / Editorial Board

Prof. Dr. Abdulaziz BEKİ

Doç. Dr. Mustafa KIRKIZ

Doç. Dr. Nusrettin BOLELLİ

Yrd. Doç. Dr. Abdulnasır SÜT

Yrd. Doç. Dr. Emanullah POLAT

Yrd. Doç. Dr. Husaın ASWAD

Yrd. Doç. Dr.İbrahim ÖZDEMİR

Yrd. Doç. Dr.Naim DÖNER

Yrd. Doç. Dr. İbrahim USTA

Yrd. Doç. Dr. İsmail NARİN

Yrd. Doç. Dr. Muhittin ÖZDEMİR

Yrd. Doç. Dr. Thamer HATAMLEH