"Bölgesel Kalkınmada Üniversitelerin Rolü"

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından düzenlenen “Bölgesel Kalkınmada Üniversitelerin Rolü” toplantılarının ilki Bingöl’de gerçekleştirilmiştir.   

Yükseköğretim Kurulu  Başkanı Prof. Dr. M. A.Yekta Saraç, YÖK Yürütme Kurulu üyeleri Prof. Dr. Hasan Mandal, Prof. Dr. Mehmet Şişman ve Prof. Dr. İbrahim Hatipoğlu ile birlikte, 03 Haziran 2015 tarihinde, Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesindeki 22 Üniversitenin Rektörlerinin de katılımıyla Bingöl Üniversitesinde “Bölgesel Gelişmede Üniversitelerin Rolü”  toplantılarının ilkini gerçekleştirmiştir.

Toplantıya Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerimizde yer alan Adıyaman, Ağrı İbrahim Çeçen, Ardahan, Atatürk, Batman, Bitlis Eren, Bingöl, Dicle, Erzincan, Erzurum Teknik, Fırat, Hakkâri, Harran, Iğdır, İnönü, Kafkas, Mardin Artuklu, Muş Alparslan, Siirt, Şırnak, Tunceli ve Yüzüncü Yıl üniversitelerinin rektörleri katılmıştır.

 YÖK Başkanı Saraç’ın başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya katılan rektörler ile  üniversitelerin kendi bulundukları şehir ve bölge odaklı misyonlarının bulunmasının ve buna göre de gelecek tasarım ve faaliyetlerinin planlanmasının gerekliliğinin konusunda görüş birliğine varılmıştır. Toplantıya katılan rektörlerin görüşleri alınarak konu bütün yönleri ile müzakere edilmiştir.

Bilindiği gibi ülkelerin gelişme ve kalkınma odaklı stratejilerinde bölgesel gelişme en önemli gündem başlığı haline gelmiştir. Ülkemizin de benzer şekilde, 2023 yılı hedeflerine ulaşılmasına yönelik olarak “Bölgesel Gelişme Ulusal Stratejisi” hazırlanmış ve bu kapsamda bölgelerin rekabet gücünün geliştirilmesinde, “Üniversitelerin Bulundukları Bölgelere Sağlayacakları Katkının” önemi vurgulanmıştır. 

Ülkemiz yükseköğretim sisteminde özellikle 2004 yılı ve sonrasında, üniversite sayısı ve bunun beraberinde yükseköğretime erişim artmıştır. Bundan sonraki süreçte, ülkemizin hedefleri kapsamında, bu üniversitelerimizin başta bulundukları şehir ve bölge ile bütünleşmesinin sağlanması, iktisadi, sosyal ve beşeri sermayeyi geliştirmesi beklenmektedir. Bunun için de yükseköğretim kurumlarımızın misyonlarını tekrar gözden geçirmesine, tek tipten uzaklaşarak kurumsal farklılık ve çeşitliliğe yönelmesine,  güçlü yönlerini dikkate alarak odaklaşmasına ve bazı üniversitelerimizin üniversite olmanın bütüncül yapısından uzaklaşmadan belli alanlarda temayüz etmesine ihtiyaç vardır. Bu adım yükseköğretimde yapısal değişim sürecini başlatacaktır. 

Bu amaca yönelik olarak başlatılan çalışma Yükseköğretim Kurulunun koordinasyonunda üniversitelerimiz ile birlikte sürdürülecek, farklı bölgelerde bu toplantılar yapılarak kısa sürede somut adımlar atılacaktır.

Kamuoyuna önemle duyurulur.

“Bolgesel Gelismede Universitelerin Rolu” 1

“Bolgesel Gelismede Universitelerin Rolu” 2

“Bolgesel Gelismede Universitelerin Rolu” 3

“Bolgesel Gelismede Universitelerin Rolu” 4

“Bolgesel Gelismede Universitelerin Rolu” 5