Bingöl Üniversitesinden AB Erasmus+ Ka2 Stratejik Ortaklık Projesi

Üniversitemiz Proje Koordinasyon Merkezi tarafından Avrupa Birliği KA2 Stratejik Ortaklık Programı kapsamında, “Innovative Approaches on Renewable Energy: Solar Energy” başlıklı proje hazırlanarak Ulusal Ajans’a sunuldu. Projenin koordinatörlüğünü Doç. Dr. Alaaddin YÜKSEL yaparken, Uzman Semra CAMUKA, Prof. Dr. İbrahim TÜRKOĞLU, Yrd. Doç. Dr. Abdulvahap BAYDAŞ, Doç. Dr. Abdülkadir SÜRÜCÜ’den oluşan ekip; Bingöl İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü, Bingöl Ticaret ve Sanayi Odası, Bingöl Teknik ve Meslek Lisesi ile Almanya, İsviçre ve Romanya’dan ortakların yer aldığı 150 bin Euro’luk projenin geçmesi durumunda Bingöl ilinde özellikle tarımsal alanlarda güneş enerjisi ile ilgili yeni teknolojilerin uygulanması ve kurumsal kapasitenin artışı gibi konularda katkı sağlayacaktır.

Proje Merkezi AB Erasmus Projeler 1

Ayrıca Bingöl İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünün hazırlamış olduğu ve Üniversitemizin de ortak olduğu “Generalizing Awareness of Earhquake on the Base by means of Drama” adlı ikinci bir Avrupa Birliği KA2 Stratejik Ortaklık Projesi gönderildi. Bu projenin amacı, tiyatro sanatı kullanılarak deprem bilincinin halk tabanında yaygınlaştırılmasıdır. Depremlerin yoğun olarak yaşandığı ve Kuzeydoğu Anadolu ile Doğu Anadolu Fay Hatlarının kesişim noktasının yer aldığı Bingöl ilinde, deprem öncesi hazırlıkların nasıl yapılması gerektiği ve deprem anında davranış şekillerinin ne olması gerektiğinin doğru bir şekilde bilinmesi Bingöl için kaçınılmaz bir zorunluluktur. Yaklaşık olarak 130 bin 470 Euro’luk AB destekli proje ile deprem bilinci noktasında farkındalık oluşturulacak ve ilimizin uluslararası işbirliği kültürü artırılacaktır.

Proje Merkezi AB Erasmus Projeler 2

Proje Merkezi AB Erasmus Projeler 3