Spor Yöneticiliği Bölümü

            Spor Yöneticiliği Bölümünün temel amacı, gerek devlete bağlı birimlerde, gerekse özel sektördeki spor kuruluşları ve örgütlerinde spor yöneticisi ihtiyacını karşılamaktadır. Spor Yöneticiliği Bölümü kapsamında, ağırlıklı olarak Spor yönetimi ve organizasyonu ile spor işletmeciliği alanlarında eğitim - öğretim verilmekte, kamu ve özel sektörün spora ilişkin yönetim kademeleri için eleman yetiştirilmektedir.Üniversitelerimizin spor yöneticiliği programları; spor örgütlerinde ve spor sektörünün çeşitli alanlarında, spor kulüplerinde, spor il müdürlükleri, federasyonlar vb. kurumlarda istihdam edilmek üzere eleman yetiştirilmektedir.