Müdür

 

Müdürlük

Prof.Dr. Erkan BOYDAK

1966 yılında Adana Vilayetinin Ceyhan ilçesinde dünyaya geldi. İlk, orta ve lise tahsilini Ceyhan’da tamamladı. Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümünden 1990 yılında mezun oldu.

1992 yılının Ekim ayında Harran Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümünde Araştırma Görevlisi olarak göreve başladı.

1993 yılında “Şanlıurfa Şartlarında II. Ürün Olarak Farklı Soya ( Glycine max. L.) Çeşitlerinde Dört Farklı Sıra Arasının Verim ve Bazı Tarımsal Özelliklere Etkilerinin Belirlenmesi Üzerine Bir Araştırma.” İsimli çalışmayı tamamlayarak Harran Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsünden Yüksek Lisans mezunu oldu.

1997 yılında “Harran Ovası Şartlarında Bazı Soya ( Glycine max. L.) Çeşitlerinin En Uygun Ekim zamanının Belirlenmesi Üzerine Bir Araştırma.”  İsimli çalışmayla Harran Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsünde doktora eğitimini tamamladı.

2005 yılı kasım ayında Doçent Unvanı almaya hak kazandı.

2009 yılının Temmuz ayında Bingöl Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümünde Doçent olarak göreve başladı.

2011 yılı Ocak ayında Bingöl Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümüne Profesör olarak atandı.

Prof. Dr. Erkan BOYDAK’ın yayınlanmış uluslararası SCI hakemli dergilerde 14, uluslararası hakemli dergilerde 7, ulusal hakemli dergilerde 23, ulusal bilimsel toplantılarda yayınlanan 8 bildirisi bulunmaktadır. TÜBİTAK VE BAP Projelerinde yürütücü ve araştırıcı olarak çalışmıştır.

Bingöl Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölüm Başkanlığı, Karakoçan Meslek Yüksek Okulu Müdürlüğü, BÜBAP Koordinatörlüğü, Üniversite Yönetim Kurulu, Ziraat Fakültesi Yönetim Kurulu ve Ziraat Fakültesi Kurulu üyeliği, Fen-Edebiyat Fakültesi Yönetim Kurulu üyeliği, İlahiyat Fakültesi Yönetim Kurulu ve İlahiyat Fakültesi Kurulu üyeliği, Fen Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğü gibi bazı idari görevleri yürütmüş ve yürütmektedir.

Halen B.Ü. Teknik bilimler Meslek Yüksek Okulu Müdürlüğüne bakmaktadır. Evli ve 3 çocuk babasıdır.