Tekstil Teknolojisi Programı

Tarihçe
İlk defa 2009-2010 eğitim öğretim yılında öğrenci almıştır. Uygulama faaliyetleri için program bünyesinde konfeksiyon atölyesi bulunmaktadır. Atölye faaliyetleri sayesinde sektörün taleplerine cevap verebilecek nitelikte güncel bilgilerle donatılmış bireylerin yetişmesi sağlanmaktadır.
 
Kazanılan Derece
Yükseköğretimde, Tekstil Teknolojisi Programı alanında 120 AKTS(ECTS) kredilik birinci düzey (kademe) sistemine tabidir. Program başarılı bir şekilde tamamlanıp, program yeterlilikleri sağlandığında Tekstil Teknolojisi Programı alanında Ön lisans derecesine sahip olunur. Alınacak bu mezuniyet belgesi ile endüstride Tekstil Teknikeri unvanı ile görev yapılır.

Kabul Koşulları

a) Lise veya dengi meslek okulu mezunu olmak (Yabancı ülkelerin liselerinden alınan diplomaların Milli Eğitim Bakanlığınca denkliğinin onaylanmış olması gerekir.)

b) Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sistemi (YGS1), veya Yabancı Uyruklu Öğrenci Sınavı (YÖS) sonucu Bingöl Üniversitesi Meslek Yüksekokullarına kayıt hakkı kazanmış olmak veya ön kayıt sistemi ile öğrenci alındığında o öğretim yılı için geçerli olan puana ve/veya şartlara sahip olmak.


Üst Kademeye Geçiş
Tekstil Teknolojisi programı öğrencileri Üniversitelerin Tekstil Öğretmenliği ve Teknik eğitim fakültelerinin ilgili tekstil bölümlerine ve Tekstil mühendisliği gibi lisans bölümlere dikey geçiş yapabilirler.

Mezuniyet Koşulları
Tekstil programı eğitim planında belirtilen dersleri başarmak ve 30 iş günü olan endüstri eğitimini(stajı) başarıyla tamamlamış olmak.
 
Mezunların İstihdam Profilleri
Tekstil Teknolojisi Programı müfredatı, büyük oranda Tekstil ve Hazır Giyim sektörüne kalifiye eleman yetiştirmeye yöneliktir. Mezun öğrenciler tekstil sektöründe stilist ve modelist olarak, kesim, planlama, üretim ve kalite kontrol departmanlarında, ustabaşı, şef, müdür yardımcısı olarak kolaylıkla iş bulabilmektedirler.

Ölçme ve Değerlendirme
-Sınavlar 100 puan üzerinden ölçülür. -Bir dersten başarılı olmak için yarıyıl/yıl sonu veya bütünleme sınav puanının en az 50, ders başarı puanının en az 60 olması gerekir. -Alınan bütün derslerin başarılmış olması ve Akademik not ortalamasının en az 60 olması gerekir. Puanlar Başarı Notu (Harfle) Anlamı 90-100 AA Geçer 85-89 BA Geçer 75-84 BB Geçer 70-74 CB Geçer 60-69 CC Geçer 00-59 FF