Peyzaj ve Süs Bitkileri Programı

 

Tarihçe
Peyzaj ve Süs Bitkileri Programı Bingöl Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulunda yer alan programlardan biridir. Programda 1 yardımcı doçent ve 2 öğretim görevlisi bulunmaktadır. Program 2009/2010 eğitim öğretim yılında öğrenci almaya başlamıştır. Programa her yıl 40 öğrenci kabul edilmektedir.
 
Kazanılan Derece
Peyzaj ve Süs Bitkileri Teknikeri, Ön lisans Diploması

Kabul Koşulları
Lise Diploması, ÖSYM tarafından yapılan Lisans Yerleştirme Sınavı Sonucunda yerleşmiş olmak.

Üst Kademeye Geçiş
Ön Lisans eğitimini başarı ile tamamlayan mezunlar, Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi Başkanlığı’nın (ÖSYM) düzenlediği Dikey Geçiş Sınavı’ndan (DGS) yeterli puana sahip olmaları koşuluyla, üniversitelerin Ziraat ve Mimarlık-Mühendislşik Fakültelerindeki Peyzaj Mimarlığı Bölümü veya benzer alandaki 4 yıllık lisans programlarına dikey geçiş yapabilmektedirler.

Mezuniyet Koşulları
Toplamda 120 AKTS seçmeli ve zorunlu derslerini başarıyla tamamlamalı ve genel not ortalamasının 100 üzerinden en az 60 olmalı ve 30 günlük stajını başarıyla tamamlamalı.
 
Mezunların İstihdam Profilleri
Mezun öğrencilerimiz dış mekân düzenlemesi yapan kamu kurumları, belediyeler, peyzaj mimarlığı proje ve uygulama büroları, inşaat firmaları, süs bitkileri üretim ve satışı yapan fidanlıklar ve seralar gibi kurum ve kuruluşlarda ara elman olarak çalışabilmekte, ayrıca kendi uygulama ve üretim firmalarını kurabilmektedirler.

Ölçme ve Değerlendirme
-Sınavlar 100 puan üzerinden ölçülür. -Bir dersten başarılı olmak için yarıyıl/yıl sonu veya bütünleme sınav puanının en az 50, ders başarı puanının en az 60 olması gerekir. -Alınan bütün derslerin başarılmış olması ve Akademik not ortalamasının en az 60 olması gerekir. Puanlar Başarı Notu (Harfle) Anlamı 90-100 AA Geçer 85-89 BA Geçer 75-84 BB Geçer 70-74 CB Geçer 60-69 CC Geçer 00-59 FF Geçmez ----- MU Muaf Yüksek Onur : 90 - 100 Onur : 80 - 89 Sınıflandırma Yok : 60 – 79