Harita ve Kadastro Programı

20141024_145705

Genel Bilgi:

Yüksekokulumuz, Ülkemizin ekonomi, sanayi alanları başta olmak üzere toplumun ve kuruluşların ihtiyaçlarına uygun, çağdaş yaşamın gereği olan bilgisayar teknolojileriyle donanmış, bilgi ve beceri sahibi kaliteli ara eleman ihtiyacına cevap verecek elemanları yetiştirmek ve bilimsel çalışmalar ile sosyal ve kültürel değişime öncülük ederek bölgenin sosyal, kültürel ve ekonomik olarak kalkınmasına da destek sağlamayı misyon edinmiştir.

Edinilen Unvan:

Bu programdan mezun olan öğrenciler, doğrudan veya dolaylı olarak konum bilgisine yada haritaya ihtiyaç duyan resmi kurum ve özel sektör kuruluşlarında "Harita Kadastro Teknikeri" unvanı ile istihdam edilirler.

 Yeterlilik Düzeyi:

Bölümümüzde eleştirel düşünebilen, uygulama becerisine sahip, öz değerlendirme yapabilen, kendi öğrenme süreci üzerinde söz sahibi olabilen bireylerin yetiştirilmesine önem verilmektedir. Öğrencilerin mesleki yazılım ve ölçüm aletlerinin kullanım becerisini geliştirmesine yönelik bir program uygulanmaktadır.

Önceki Öğrenmenin Tanınması İçin Özel Düzenlemeler(Yatay Geçiş,Dikey Geçiş v.s.):

Bu programdan mezun olan öğrenciler DGS sınavı ile "Harita Mühendisliği" lisans programına geçiş yapabilmektedir.

Yeterlilik Zorunlulukları ve Yönetmeliğe Uygunluk:

Ulusal yeterlilik sistemi üç Bolonya süreci seviyesini içerebilir (ya da orta seviye yeterlilikleri) (örneğin kısa süreç olan ilk süreç). Bu seviyeler üniversitelere belirli yeterlilikleri yapılandırmayı ve yeterlilik vasıtasıyla ilerlemek üzere düzenlemeye izin verir. Türkiye’de yeterlilik zorunlulukları ve yönetmeliğe uygunluk YÖK tarafından belirlenir.