Elektronik Haberleşme Teknolojisi ProgramıProgramımız, elektronik haberleşme alanında iş dünyasının ihtiyaç duyduğu, uluslar arası standartlarda mesleki ve teknik eğitimin gerektirdiği bilgi ve beceriye sahip, çözümleyici ve nitelikli ara eleman yetiştirmeyi amaçlar. Bu amaca uygun elemanların yetiştirilebilmesi için çağdaş eğitim ortamı sağlar. Bu programdan mezun olacak kişiler, elektronik haberleşme konusunda ülkemizde bilgi birikimine ve gelişme faaliyetlerine katkıda bulunacaklardır.

Programın ilk yılında öğrenciler, devre analizi, analog ve sayısal elektronik, alanı ile ilgili bilgisayar programları konularında dersler, daha sonra sayısal haberleşme, telefon haberleşmesi, fiber optik ve uydu haberleşmesi gibi dersler alarak elektronik haberleşme konusunda gerekli bilgi ve becerileri kazanmış olacaklardır.

Programımız, 2009 yılında Bingöl Üniversitesi bünyesinde kurulmuştur. Programda gece ve gündüz öğrenimi verilmektedir. 2013 yılı itibari ile 1 öğretim üyesi ve 2 öğretim görevlisi bulunmaktadır.