Tarla Bitkileri Programı

Tarlabitkileri

TANITIM
Tarla bitkileri programı 2000 akademik yılında eğitim öğretime başlamıştır. Programda 1 öğretim üyesi (1 Doç.Dr.) ile önlisans, öğretim, araştırma ve yayım faaliyetleri yürütmektedir.
Modern öğretim yöntemlerinin kullanılmasına imkan tanıyan araç ve gereçlere (yansıtıcı, slayt makinesi, video, projeksiyon9 teçhiz edilmiş 70 kişilik bir sınif ve 40 kişilik bir sınıf olmak üzere toplam 2 sınıf mevcuttur. Ayrıca Garip Köyü cıvarında ziraat fakültesine tahsis edilmiş 102 dekarlık araştırma ve uygulama alanı mevcuttur.
Programdaki başlıca dersler; tahillar, yemeklik dane baklagiller, endrüstri bitkileri, çayır-mera ve yembitkileri, bitki ekolojisi, gibi derslerdir. Tarım alanında yeni teknolojilerin kullanılması ve uygulamaya aktarılması, ürün geliştirme ve bölgeye adaptasyonu ile sürdürülebilir tarım konularına öncelik verilmektedir.

MİSYONUMUZ
Özel sektöre ve resmi kuruluşlara nitelikli ziraat teknikeri yetiştirmek üzere önlisans düzeyde eğitim vermek.
Yetiştirme teknikleri ile ilgili problemlerin çözümüne yönelik araştırmalar yürütmek ve sürdürebilir çözümler üretmek.
Amacımız, bulunduğumuz bölgenin özelliklerini dikkate alarak başta organik tarım olmak üzere, sürdürülebilir kalkınma, çevre ve tabi kaynakların etkin kullanılması, biyolojik çeşitlilik ve gen kaynaklarının muhafazası ve değerlendirilmesi olarak sıralanabilir.

VİZYONUMUZ
Tarla bitkileri bilimine ilişkin çalışmalarda, bilgi ve teknoloji üretiminde, kültürel ve sosyal etkinliklerde ülkemizde belli bir seviyeye ulaşan, mezunları aranan ve kabul gören, gerek Türkiyede ve gerekse dünyada aynı sahalarda faaliyet gösteren kurum/kuruluşlarla işbirliği yapan uluslar arası nitelikte bir tekniker mezun etmektir.

Halkımızın sağlıklı ve yeterli beslenmelerine katkıda bulunmak amacıyla, tarla bitkilerinin özellikle Doğu Geçit bölgesinin ekolojisi uygun sürdürülebilir yüksek verim ve yüksek kaliteli ürün verecek şekilde agromomik paketleri ortaya koymak üzere temel ve uygulamalı araştırmaları yürütmek ve bu araştırmanın sonuçlarının üretici seviyesinde uygulanabilir olması için ihtiyaç duyulan çabayı göstermek, araştırma faaliyetlerinin hedefidir.

İSTİHDAM ALANLARI
Mezunlar kamu sektöründe tarım Bakanlığına ait kuruluşlarda ve belediyelerde çalışma imkanina sahiptirler. Bunun yanında mezunlar kendi özel bahçe ve tarlalarında da bilgi ve deneyimlerini uygulayabilirler. Programdan mezun olan öğrenciler DGS (Dikey Geçiş Sınavı) ile Ziraat Mühendisliği lisans programlarına geçiş yapabilirler.