İnşaat Teknolojisi Programı

IMG_1425

Tarihçe
İnşaat Teknolojisi Programı Bingöl Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulunda yer alan programlardan biridir. Programda 3 öğretim görevlisi bulunmaktadır. Programa her yıl 45 adet Gündüz ve 45 adet Gece olmak üzere 90 öğrenci kabul edilmektedir.
 
Kazanılan Derece
Programda verilen derslerin tümünü (toplam 120 AKTS) başarıyla tamamlayan ve 100 üzerinden en az 60 not ortalaması elde eden, mesleki stajını da tamamlayan öğrencilere İNŞAAT TEKNOLOJİSİ alanında ön lisans diploması verilir. Verilen bu diploma derecesi, Avrupa Yeterlilikler Çercevesi kapsamında beşinci seviye eğitim düzeyine karşılık gelmektedir.

Kabul Koşulları
Yükseköğretime Geçiş Sınavı (YGS)' de yeterli puan

Üst Kademeye Geçiş
 

Mezuniyet Koşulları
Programda verilen derslerin tümünü (toplam 120 AKTS) başarıyla tamamlayan ve 100 üzerinden en az 60 not ortalaması elde eden ve 30 iş günü mesleki stajını tamamlayan öğrencilere
 
Mezunların İstihdam Profilleri
İnşaat teknikerleri; baraj, yol, hava alanı, konut vb. yapı inşaatlarında aktif olarak görev alan, kontrollük hizmeti veren firmalar ile kamu ya da yerel yönetimlerin doğal kaynak, ulaştırma/karayolu, yapı bölümleri ve malzeme test laboratuvarlarında teknik eleman olarak çalışan meslek grubunu oluşturmaktadır. Karayolu, köprü, baraj, havaalanı, su getirme/ dağıtma sistemleri ve konutlardan ticaret merkezine kadar tüm yapıların planlama, proje, yapım ve kontrol aşamalarında teknik eleman olarak önemli bir rol oynamaktadırlar

Ölçme ve Değerlendirme

 -Sınavlar 100 puan üzerinden ölçülür.

-Bir dersten başarılı olmak için yarıyıl/yıl sonu veya bütünleme sınav puanının en az 50, ders başarı puanının en az 60 olması gerekir.

-Alınan bütün derslerin başarılmış olması ve Akademik not ortalamasının en az 60 olması gerekir.