Yönetim Kurulu

Doç.Dr. Hayati YÜKSEL   Başkan
Doç.Dr. Mehmet Nuri AÇIK  Üye
Yrd.Doç.Dr. Halil ŞİMŞEK  Üye
Yrd.Doç.Dr. Aykut ULUCAN Üye
Yrd.Doç.Dr. Aydın Şükrü BENGÜ  Üye
Öğr.Gör. Fatma ER  Üye
SHMYO. Sekreteri Mesut YEŞİLÇINAR Raportör