İletişim

SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEK OKULU AKADEMİK ve İDARİ PERSONEL İLETİŞİM TABLOSU

Ûnvanı ADI SOYADI Elektronik Posta Adresi Dahili Tel.
Doç. Dr. Hayati YÜKSEL hyuksel@bingol.edu.tr 2323
Yrd.Doç.Dr. Halil ŞİMŞEK hsimsek@bingol.edu.tr 2346
Yrd.Doç.Dr. Aykut ULUCAN aulucan@bingol.edu.tr 2366

Yrd.Doç.Dr.

Yrd.Doç.Dr.

İkram ORAK

Aydın Şükrü BENGÜ

iorak@bingol.edu.tr

abengu@bingol.edu.tr

2325

2348

Öğr. Gör. Fatma ER fer@bingol.edu.tr 2374
Öğr. Gör. Hasan SELİMOĞLU hselimoglu@bingol.edu.tr 2312
Öğr. Gör. Ali BARUTÇU abarutcu@bingol.edu.tr 2344
Öğr. Gör. Mahmut UÇAKTÜRK mahmutucakturk@hotmail.com 2328
Öğr. Gör. Alev TAZE elifalev62@hotmail.com 2331
Öğr. Gör. Suna TARKOÇİN starkocin@hotmail.com 2596
Öğr. Gör. Rukiye DEMİR DİKMEN rddikmen@bingol.edu.tr 2389
Öğr. Gör. Süleyman VARSAK svarsak@bingol.tr
2348
Öğr. Gör. Sümeyra CEYHAN s.ceyhan87@hotmail.com
2361

Öğr. Gör.

Öğr. Gör.

Öğr. Gör.

Öğr. Gör.

Öğr. Gör.

Celal GÖKUÇ

Veysel SÜZERER

Ömer ÇAMUR

Nur Özlem KILINÇ

Sidar KURKUTATA

cgokuc@bingol.edu.tr

vsuzerer@bingol.edu.tr

ocamur@bingol.edu.tr

nurozlemkilinc@hotmail.com

skurkutata@bingol.edu.tr

2348

2331

2331

2597

2328

Öğr. Gör. Elif Ayfer BALTACI  ebaltaci@bingol.edu.tr

2374

Y.Okul Sekr. Mesut YEŞİLÇINAR myesilcinar@bingol.edu.tr 2315
Memur Ahmet ÇAKAR acakar@bingol.edu.tr 2390
Bilgisayar İşlt. Muhsin AYAS muhsinayas12@hotmail.com 2333
Memur Murat GÜLTÜRK mgulturk@bingol.edu.tr 2367
Memur Mehmet KORKUTATA mehmedkorkutata@bingol.edu.tr 2323
Memur Gülçin AKTÜRK gakturk@bingol.edu.tr 2390