Görev Tanımları

Müdür

Müdür Yardımcıları

Meslek Yüksek Okul Sekreteri

Meslek Yüksek Okul Kurulu

Meslek Yüksek Okul Yönetim Kurulu

Bölüm Başkanlıkları

Müdür Sekreteryası

Personel ve Yazı İşleri

İdari İşler

Mali İşler

Öğrenci İşleri

Taşınır Kayıt ve Kontrol Sistemi

Arşiv Sistemi