SHMYO. Tanıtım

Tanıtım;

Bingöl Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu 29.05.2007 tarihinde kurulmuş olup, Ekim 2009 yılında ek kontenjan ile öğrenci alınması ile eğitime ve öğretime başlamıştır.  Meslek Yüksek Okulumuzda   Tıbbi Hizmetler ve Teknikler ( Tıbbi Lab. Teknikleri Programı, Patoloji Laboratuvar Teknikleri Programı, Tıbbi Dökumantasyon ve Sekreterlik Programı ve Fizyoterapi Programı) Çocuk Bakımı ve Gençlik Hizmetleri (Çocuk Gelişimi Programı), Sağlık Bakım Hizmetleri (Yaşlı Bakım Programı) ile  Yönetim ve Organizasyon (Sağlık Kurumları İşletmeciliği Programı) olmak üzere dört bölüm ve bu bölümlerde yedi program bulunmaktadır. Meslek Yüksek Okulumuz 1 Doçent Dr., 4 Yardımcı Doçent Dr. ve 15 Öğretim Görevlisi kadrosu ile eğitim- öğretim faaliyetlerini sürdürmektedir.

 

Misyonumuz; sağlık ve eğitim sektöründe faaliyet gösteren kurum/kuruluşlarda çalışmak üzere, mesleki bilgi ve beceriyi edinmiş, sektörün ve piyasa koşullarının gereklilikleri dahilinde  sahip olunması gereken yetkinliklerle donanmış, güncel gelişmeleri takip edebilme hız ve kabiliyetine sahip, sürekli gelişim ve öğrenim hedefleri doğrultusunda en iyi hizmetin gerçekleştirilebilmesi amacıyla hareket edebilen, dinamik, ileri görüşlü, iletişim kurma ve sürdürme becerileri yüksek, analitik yönü kuvvetli, takım çalışmasına yatkın, mesleğin gerektirdiği etik değerlere saygılı, ulusal değerlerimize bağlı nitelikli sağlık teknikerleri yetiştirmektir.

 

Vizyonumuz; İleri eğitim teknikleri kullanarak ulusal ve uluslararası düzeyde rekabet edebilecek eğitim standartlarına ulaşmak, sağlık sektörü ile toplumsal gereksinime göre yeni eğitim programları geliştirmek ve tercih edilen bir kurum olma özelliğimizi korumak ;

Nitelikli öğretim elemanı ve Özgün bir eğitim  ile alanlarında yeterli öğrenci yetiştirmek.