V. Türkiye Bitki Koruma Kongresine Katıldık

Türkiye V. Bitki Koruma Kongresi, Akdeniz Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Bitki Koruma Bölümü ve Batı Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü'nün ev sahipliğinde, Türkiye Biyolojik Mücadele Derneği, Türkiye Entomoloji Derneği, Türkiye Fitopatoloji Derneği ve Türkiye Herboloji Derneğinin destekleriyle 3-5 Şubat 2014 tarihlerinde Antalya'da yapıldı. Kongreye yaklaşık 350 civarında bilim insanı iştirak etti. Kongrede Entomoloji seksiyonunda 196, Fitopatoloji seksiyonunda 139, Biyolojik Mücadele seksiyonunda 63 ve Herboloji seksiyonunda 30 tebliğ sunuldu. Söz konusu kongreye Fakültemiz Bitki Koruma Bölümünden Yrd. Doç. Dr. Oktay ERDOĞAN ve Arş. Gör. Ali ÇELİK "Bazı Pamuk Çeşit Adaylarının Verticillium Solgunluk Hastalığı Etmeni (Verticillium dahliae Kleb.)'ne Karşı Reaksiyonlarının Belirlenmesi" isimli sözlü bildiri ve "Bazı Pamuk Çeşitlerinde Verticillium Solgunluk Hastalığı Etmeni Verticillium dahliae Kleb. ile Farklı İnokulasyon Metotları Üzerinde Çalışmalar" isimli poster bildiriyle, Yrd. Doç. Dr. Davut EFE " Laboratuvar koşullarında Nabis pseudoferus Remane (Hemiptera:Nabidae)'un Ergin Öncesi Gelişme Dönemlerine Farklı Avların Etkileri" isimli poster bildiriyle katılmışlardır.

 

Kongre 1   

 

   Kongre

 

Kongre 2