Fakültemiz Bitki Koruma Bölümü tarafından üreticilere hastalık zararlı ve yabancı otlar konusunda hizmet verilecektir

 

BİTKİ KORUMA BÖLÜMÜ HİZMETLERİ FİYAT LİSTESİ (2014 YILI)

Hastalık, Zararlı, Yabancı Ot Teşhis ve Öneri

Fiyat (TL)/Bir Örnek

Örnekte görsel veya mikroskopik  inceleme ve yazılı öneri verme

25-50

Laboratuvar çalışması (klasik, serolojik testler, patojenisite) yapmak suretiyle tanı ve yazılı öneri verme

75-100

Bahçe, tarla ve serada yerine gidip değerlendirme, laboratuvarda testleme, tanı ve yazılı rapor verme

150-200

Alt limit üreticiler, üst limit tüzel kişiler için yapılan hizmetler içindir.

Meyve Bahçesi Özel Hizmet Danışmanlığı*

Fiyat (TL)/kişi-yıl

10-50 Dekar

1000

50-100 Dekar

2000

Örtü Altı Sebze Yetiştiriciliği İçin Özel Hizmet Danışmanlığı*

Fiyat (TL)/kişi-dönem

1-3 dekar için teşhis ve öneri

1000

3 dekardan büyük ise teşhis ve öneri

3000

Tarla Bitkileri Yetiştiriciliği için Özel Hizmet Danışmanlığı*

Fiyat (TL)/kişi-dönem

1-50 Dekar

1000

50-100 Dekar

1500

100 dekardan büyük

2000

Bitki Koruma Amaçlı Eğitim Hizmetleri*

Fiyat (TL) / kişi-gün

5-10 kişilik gruplar için sözlü

50

5-10 kişilik gruplar için sözlü ve laboratuvar uygulamalı

150

20-50 kişilik gruplar (1-2 saat sözlü)

25

Fiyatlar KDV hariç olarak verilmiştir. Arazi çalışmalarında araç temini ve konaklama giderleri hizmet alan kişiye aittir.

*Dekanlık onayı ile hizmet talep eden kişi ile ortak protokol yapılarak hizmet verilecektir.