Zootekni Bölümü

Zootekni

Bingöl Üniversitesi Ziraat Fakültesi Zootekni Bölümü 2009 yılında açılmış ve aynı yıl eğitim - öğretime başlamıştır. Bölüm kadrosunda 1 profesör, 1 Doçent, 2 yardımcı doçent olmak üzere 4 öğretim üyesi ve 2 araştırma görevlisi bulunmaktadır. Bölümümüz lisans öğrenimine eğitimine devam etmektedir. Zootekni Bölümünde birinci sınıfta temel bilimler, ikinci sınıfta temel mühendislik, üçüncü ve dördüncü sınıflarda ise mesleki alan ve sosyal içerikli dersler ağırlıklı olarak verilmektedir. Ayrıca, bölümümüzde 2009-2010 dönemi Bahar yarıyılından itibaren Y. Lisans, 2012-2013 dönemi Bahar yarıyılından itibaren ise Doktora eğitimine başlanmış bulunmaktadır.
Bölüm mezunlarımız başta Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı olmak üzere değişik kamu kuruluşlarında ve özel sektörde çalışma imkânı bulabilmekte veya araştırmacı olarak üniversitelerde kalabilmektedirler.