Tarla Bitkileri Bölümü

29

Tarla bitkileri bölümü 2009 – 2010 akademik yılında 30 öğrenci ile eğitim ve öğretime başlamış olup, bölümümüzde hali hazırda 119 lisans öğrencisi, 22 Yüksek lisans öğrencisi bulunmaktadır. Bölümümüz 2 Profesör, 2 Doçent ve 2 Araştırma Görevlisi  olmak üzere 7 öğretim elemanı ile lisans ve lisansüstü eğitim, öğretim, araştırma ve yayım faaliyetlerini yürütmektedir. Modern öğretim yöntemlerinin kullanılmasına imkân tanıyan araç ve gereçlerle (yansıtıcı, slayt makinesi, video, projeksiyon) teçhiz edilmiş 4 adet 50 kişi kapasiteli, 2 adet de 100 kişi kapasiteli toplam 6 adet derslik bulunmaktadır. Gerek eğitim, öğretim ve gerekse araştırma amacıyla kullanılmak üzere donanımlı Bitki Analiz Laboratuarı, Hücre ve Doku Kültürü Laboratuarı ve Moleküler Genetik Laboratuarı mevcut olup, öğrencilerin laboratuarlarda uygulamalı eğitim almaları sağlanmaktadır. Ayrıca Genç ilçesi Organize Sanayi karşısında Fakültemize tahsis edilmiş 500 dekarlık Uygulama ve Araştırma Alanı mevcuttur. Bölümdeki başlıca araştırma alanları: tahıllar, yemeklik tane baklagiller, endüstri bitkileri, çayır-mera ve yem bitkileri, biyoteknoloji, bitki ekolojisi, sürdürülebilir tarım, organik tarım, yeni bitkilerin kültüre alınması, biyolojik çeşitlilik, bitkisel gen kaynaklarının korunması ve değerlendirilmesi ile bağlantılı konulardır. Bölümümüzde, eğitim-öğretim faaliyetlerinin yanı sıra, konferanslar, seminerler, panellerle, bilimsel araştırma, uygulama ve deneme çalışmalarıyla ülke ve bölge tarımına katkı sağlamaktadır. Bu bağlamda, araştırma arazisi ve laboratuar donanımı gibi temel altyapı imkânları ölçüsünde, bilhassa zirai alanda yeni teknolojilerin kullanılması ve uygulamaya aktarılması, ürün geliştirme ve bölgeye adaptasyonu ile sürdürülebilir tarım konularına öncelik verilmektedir.