Tarım Ekonomisi Bölümü

Tarim Ekonomisi

Bölümümüz 2007 yılında kurulan Bingöl Üniversitesi Ziraat Fakültesi bünyesinde faaliyete başlamıştır. Bölümümüzde hali hazırda 1 Araştırma Görevlisi bulunmaktadr.
Tarım Ekonomisi Bölümü’nün temel amacı; Ulusal ve uluslararası düzeyde gerçek yaşamda kullanılabilir bilgiler üreterek, araştırma ve uygulama faaliyetlerini gerçekleştirmektir. Bunun yanı sıra bölgesel ve ulusal düzeyde tarım politikalarının oluşturulmasında etkili, toplumsal gelişme sürecine katkıda bulunan, uluslararası düzeyde kabul görmüş ve paydaşları ile etkili iletişim ve işbirliği alt yapısına sahip bir kurum olmaktır.

BÖLÜMÜN TEMEL HEDEFİ; Fiziksel olarak içinde yer aldığı Doğu Anadolu Bölgesi başta olmak üzere, ulusal düzeyde tarımsal kaynakların etkin kullanımı, sürdürülebilirliği ve tarım sektörü ile ilgili sorunların çözümü için günün koşullarına uygun eğitim, araştırma ve yayım faaliyetleri düzenleyerek yenilikçi, yaratıcı ve analitik düşünen bireyler yetiştirerek bilim ve teknoloji gelişimine katkı sağlamaktır.

Bu amaçla, tarımsal faaliyetin teknik yönleri ve diğer tarımsal bilim dallarında tespit edilen sonuçların ekonomik prensipler uyarınca nerede, ne zaman ve ne şekilde uygulanabileceği gibi konular incelenmektedir.