Süt Teknolojisi Bölümü

Sut Teknolojisi

 Süt Teknolojisi Bölümü, memeli canlıların doğumundan itibaren vazgeçilmez besin maddesi olan sütün taze, sağlıklı ve hijyenik şekilde tüketiciye ulaştırılması; sütün peynir, yoğurt, tereyağı vb. diğer süt ürünlerine ve süt yan ürünlerine işlenebilmesinin sağlanması için gerekli bilgi ve tecrübenin aktarılması amacıyla kurulmuş olan ve bu alanda eğitim veren bir disiplindir. Lisans ve Lisansüstü düzeylerinde eğitim veren Süt Teknolojisi Bölümü süt ve süt ürünleri üzerinde uzmanlaşmış kadrosu ile spesifik şekilde eğitimine devam etmektedir. Bölümün eğitim-öğretim programı, öğrencilere süt üretiminin arttırılması, süt ve süt ürünlerinde kalite kontrol faaliyetleri, süt işletmelerinin kurulması ve organize edilmesi, süt yan ürünlerinin değerlendirilmesi gibi konularda yeterli teknik donanımı sağlayacak şekilde düzenlenmiştir. Bölümde süt ve süt ürünleri derslerinin yanı sıra; temel ziraat ve mühendislik dersleri de verilmektedir. Bölüm derslerinde edinilen bilgiler, laboratuvar ve işletme uygulamaları ile desteklenmektedir.