Su Ürünleri Bölümü

Su Urunleri

Hayatın sularda başladığı gerçeği dikkate alınır ise insanoğlunun var oluşundan bu güne sularla ve su ürünleriyle iç içe olduğu söylenebilir. Türkiye’de su ürünleri sektörü geleceği parlak sektörler arasındadır. Bilimsel gelişmeler ve teknolojik yeniliklerin uygulamaya geçirilmesi, sektörle ilişkili ağ, yem ve işleme gibi fabrikaların kurulması sektörün gelişmesine katkıda bulunmuş ve sektörü ülke ekonomisinde önemli bir yere taşımıştır. Bu bağlamda; Bingöl Üniversitesi Ziraat Fakültesi’ne bağlı olarak 2008 yılında Su Ürünleri Bölümü kurulmuştur. Kuruluş aşamasında olan bölümümüz akademik kadrosunda halen 1 adet Yrd. Doç. Dr., 2 adet Arş. Gör. Dr. ve 1 adet Arş. Gör. bulunmaktadır. Fakültemiz, Su Ürünleri Bölümü’nde yer alan öğretim elemanlarının uzmanlık alanları Temel Bilimler, Yetiştiricilik, Balıkçılık ve Balık Hastalıkları gibi farklı araştırma konularıdır. Gelişmekte olan bölümde şu an Lisans seviyesinde öğrenci bulunmamakla birlikte, ilerleyen yıllardan itibaren lisans öğrenci kabul etmek için alt yapı imkânlarını artırma faaliyetlerine hız verilmiştir.